woensdag 17 februari 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief uitwerking maatregelen verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden

Kamerbrief uitwerking maatregelen verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van maatregelen voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden.
Lees verder

Kamerbrief over Evaluatie van de Autoriteit Consument en Markt
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede kamer over de Kabinetsreactie op de Evaluatie van de Autoriteit Consument en Markt.
Lees verder

Kamerbrief met ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules)
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de wijziging van de Gids proportionaliteit met betrekking tot rechtsverwerkingsclausules. De wijziging ziet op rechtsverwerkingsclausules in aanbestedingsprocedures. Eenzelfde brief is gestuurd naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Besluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de wijziging van de Gids proportionaliteit met betrekking tot rechtsverwerkingsclausules
Besluit van tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de wijziging van de Gids proportionaliteit met betrekking tot rechtsverwerkingsclausules
Lees verder

Adviescommissie Gids proportionaliteit
Adviescommissie Gids proportionaliteit.
Lees verder

Nota van toelichting over wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de wijziging van de Gids proportionaliteit
Nota van toelichting over wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de wijziging van de Gids proportionaliteit.
Lees verder

Publicatie van de gewijzigde Gids proportionaliteit
Publicatie door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van de gewijzigde Gids proportionaliteit, nr. WJZ/21008546.
Lees verder

Herijkte Actieagenda voor de Gastvrijheidssector
Deze Actieagenda beschrijft acties voor een duurzaam herstel van de gastvrijheidssector.
Lees verder

Prioriteiten NBTC
Beschrijving van de initiatieven in relatie tot COVID-19 waar NBTC zich de komende tijd op richt. NBTC is het Nederlands bureau voor toerisme en congressen.
Lees verder