vrijdag 12 februari 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over raming Gaswinning Groningen 2021/2022 en verder

Kamerbrief over raming Gaswinning Groningen 2021/2022 en verder
Minister Van 't Wout informeert de Tweede Kamer over de raming Gaswinning Groningen 2021/2022 en verder.
Lees verder

Winter report (Engels)
Winter report Taskforce Monitoring L-Gas Market Conversation
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over oliehandelaren, corruptie en de financiële sector
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de beantwoording van Kamervragen over oliehandelaren, corruptie en de financiële sector.
Lees verder

Overzicht overzicht EU-wetgevingsonderhandelingen EZK
Overzicht EU-wetgevingsonderhandelingen EZK, Derde rapportage, juli-oktober 2020.
Lees verder

Kamerbrief over EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen
Minister Van 't Wout stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen voor de periode november en december 2020 op het terrein van Economische Zaken en Klimaat. Eenzelfde brief is gestuurd naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Kamerbrief start marktconsultatie kernenergie
Minister Van 't Wout informeert de Tweede Kamer over de start van de marktconsultatie over kernenergie.
Lees verder

Kamerbrief beleid innovatiegericht inkopen in 2021
Staatssecretaris Keijzer beschrijft het belang van innovatiegericht inkopen door overheden. Ook meldt zij hoe zij de motie-Bruins over innovatiegericht inkopen invult.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het artikel 'Zonne-eilanden in IJsselmeer als mogelijke energiebron'
Minister Van 't Wout beantwoordt Kamervragen over het artikel 'Zonne-eilanden in IJsselmeer als mogelijke energiebron'.
Lees verder

Kamerbrief over continuering van het RES-proces
Minister Van 't Wout informeert de Tweede Kamer over de continuering van het RES-proces.
Lees verder