donderdag 11 februari 2021

Graasdierpremie schapen 2020 valt lager uit

Graasdierpremie schapen 2020 valt lager uit

Heeft u in 2020 de graasdierpremie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aangevraagd voor uw schapen? Helaas wordt uw uitbetaling lager.

Lees verder

"De EIA stelt ons in staat om te investeren in duurzame technologieën"

Teijin Aramid produceert de Twaron® vezel die kan worden toegepast als materiaal versteviger. Het bedrijf is aan het uitbreiden, en wil investeren in nieuwe, duurzamere technologieën. Om dit mogelijk te maken hielp RVO hen om gebruik te maken van de EIA-regeling. 

Lees verder

"Wij zoeken nieuwe businessketens om CO₂-uitstoot te verminderen"

Het Carbon Connects-project vermindert de CO2-uitstoot van veengebieden in heel Noordwest-Europa. Vanuit deze gebieden delen de deelnemers uitdagingen en oplossingen om het probleem efficiënter aan te pakken met elkaar. Deze samenwerking is mogelijk gemaakt door Europees samenwerkingsprogramma Interreg.

Lees verder

"Samenwerken met het bedrijfsleven hielp ons succes te boeken"

Waterschap Vallei en Veluwe is bezig met onderzoek naar de mogelijkheden om grondstoffen uit rioolwater te halen. Dankzij het Europese samenwerkingsprogramma Interreg North-West Europe zette het waterschap een consortium op om kennis, oplossingen en netwerk te delen. De eerste drie veelbelovende pilots zijn nu bijna van de grond.

Lees verder

Webinar: Voorlichting subsidie innovaties voor stalsystemen​

Heeft u hét idee om broeikasgas- en stalemissies op een brongerichte manier te verminderen? En wilt u subsidie aanvragen om uw innovatie te onderzoeken en ontwikkelen? Dan geven we u hierover graag advies.

Lees verder