woensdag 3 februari 2021

Controle Inspectie SZW bij distributiecentra en maaltijdbezorging

Controle Inspectie SZW bij distributiecentra en maaltijdbezorging
De Inspectie SZW blijft de komende weken controleren of distributiecentra en maaltijdbezorging zich aan de regels houden van gezond, veilig en eerlijk werk. Gezien de lockdown zal er extra druk zijn in deze sectoren om aan alle vraag te voldoen. Het risico op het overtreden van coronamaatregelen, arbeidsongevallen, te lang werken en te weinig betaald krijgen wordt met deze extra drukte alleen maar groter.
Lees verder

Discriminatie via online vacatureplatforms
Discrimineren via online vacatureplatforms blijkt mogelijk. Er vinden nauwelijks tot geen controles plaats op de inhoud van nieuw geplaatste vacatures. Hierdoor heeft 85% van de vacatures met discriminerende inhoud zonder problemen 48 uur online gestaan. Daarnaast is een derde van de discriminerende verzoeken voor het aanleveren van kandidaten gehonoreerd. Dit blijkt uit onderzoek van Excap in opdracht van de Inspectie SZW naar de mogelijkheden tot discriminatie op online vacature platforms.
Lees verder

Inspecties op veiligheidsrisico's bij het werken met mest
In februari 2021 gaat de inspectie SZW controleren op de aanwezigheid van  veiligheidsmaatregelen bij mixen en verwerken van mest. Ook wordt met een campagne gericht op veehouderijen aandacht gevraagd voor de risico's die het werken met mest met zich meebrengen.
Lees verder

Nagenoeg alle BRZO bedrijven hebben adequate RI&E
In tegenstelling tot vele andere bedrijfssectoren in Nederland beschikken nagenoeg alle BRZO-bedrijven over een adequate RI&E. Bij alle ruim 400 BRZO bedrijven heeft de Inspectie SZW een inspectie uitgevoerd waar onder meer hiernaar is gekeken. Maar in 6% van de onderzochte bedrijven was de RI&E niet adequaat.
Lees verder