donderdag 7 januari 2021

Ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

Ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet
Ontwerpbesluit houdende nadere regels voor het bij wege van experiment afwijken van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet (Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet).
Lees verder

Besluit subsidie voor Stichting Hyperloop Development Program
Besluit op het verzoek van de stichting Hyperloop Development Program om subsidie voor het Hyperloop Development Program en voor activiteiten van de stichting European Hyperloop Centre.
Lees verder