zaterdag 9 januari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Cryogen-Free Dilution Refrigerators - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoorartikelen - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Outsourcing Kantoorautomatisering ParkeerService - Coöperatie ParkeerService UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Public Employment Service (PES) - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: | CPV: Softwareprogrammering en...
Lees verder

Europese aanbesteding Groenonderhoud watergangen - Rijk van Maas & Waal Stedelijk - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Plaatsen kinderopvang op sociaal medische indicatie - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Beveiliging vaccintransport - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Voedingscentrum: Fulfilment - Voedingscentrum Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding professionele ICT-hardware - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verzekeringen - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud sportvelden en recreatieterreinen - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding van twee Micor CT scanners - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Development Military ISR Drone - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Camerabeveiliging - Vereniging U-Safe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderzoeksopdracht, Verbetering Landbouwgronden door Ophoging met slib uit de Eems-Dollard - Provincie Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor land-, bos- en...
Lees verder

Bemonsteraar, Project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding regieportaal / regie op data in de keten Gemeenten, BsGW, Het gegevenshuis en ECGeo - Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Autoladders Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Etch tool - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Plaatsen kinderopvang op sociaal medische indicatie - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-12-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Warmtenetten gemeente Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Aanleg van...
Lees verder

15777 | Instandhouding van het Koninklijke Bibliotheek complex te Den Haag - Marktconsultatie - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Verpleegkundige medische informatielijn, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering t.b.v. NV Waterleiding Maatschappij Limburg - N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31163425 Herberekening betonnen t-liggers - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Architect schoolgebouw Sterrenkwartier - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Manager testlocatie, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schaftwagens - Diamant-groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering, onderhoud en reparatie klein gemechaniseerd werkmaterieel en levering van alkylaat brandstoffen Diamant-groep - Diamant-groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dual Source Photon Counting CT scanner - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

17185 Schietfaciliteiten Soesterberg Bouwfase 1 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2021...
Lees verder

GON-50-20-052-K01 10 kunstwerken in de wijk Nobelhorst te Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-11-2020...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing SRON - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding Receptiediensten SRON - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Blusleiding systemen - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Engineering diensten voor Warmtestations t.b.v. Warmtetransportnetwerk WarmtelinQ - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering van medische artikelen voor RDOG HM - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Transport, verzorging en opslag van alle strafrechtelijke en bestuursrechtelijk in beslag genomen gezelschapsdieren (honden, katten, knaagdieren en konijnen) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Coördinator bemonsteraars - project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur tijdelijk personeel - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Meerjaren 1e lijnsonderhoud VRI - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-02-2021...
Lees verder

Europese aanbesteding Afvalmanagement (Rapid Circulair Contracting) - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Adviseur Contractbeheer en Erfpacht (juridische achtergrond) - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie: WMO Rotterdam Deel 3 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Atomic resolution multidimensional Scanning Transmission Electron Microscope - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

200063GZD Onkruidbeheersing op verharding 2021-2023 - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Focused Ion Beam and Electron Beam Microscope in one instrument (FIB-SEM), with fully automated TEM specimen preparation and ultra-low Argon ion energy polisher - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding gebiedscontract Noord-Holland Zuid - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2017 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Housing datacenter - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf inzake beheer, onderhoud en doorontwikkeling De Wegenkaart Ontheffingen - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie: Strategische partner voor het ontwikkelen, standaardiseren en implementeren van AIRBIM oplossingen voor Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitwerken van...
Lees verder

Duurzame Software - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor ontwikkeling van...
Lees verder

NO Projectleider-werkvoorbereider Civiele techniek en bouwkunde - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Hulst - gemeente Hulst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

De bepaling van kostenkentallen voor energiebesparende maatregelen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Actieve Netwerkcomponenten - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van gemeente Overbetuwe - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Nieuwbouw en verbouw Henry Dunantweg - Stichting Scala College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renovatie zuiveringskring Bodegraven (DIG-11991) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-02-2021...
Lees verder

Snoeien bomen - Gemeente Bunnik
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder