vrijdag 8 januari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Bediening Vechtbruggen 2021 e.v. - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountant diensten - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Uitbreiding licenties Questionmark met Proctorio - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Verhuurdiensten studentenhuisvesting Computechnion - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Servers en storage - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2020-0033 Raamovereenkomsten Levering Trottoir- en Straatkolken - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

2018-174-02 Schoonmaak, glasbewassing en tapijtreiniging Vijzelgracht 50 Amsterdam - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

DAS ingenieursdiensten publicatie gegunde opdrachten Q4 2020 - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

aanschaf Dry He-3 cryostaat - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Arbodienstverlening - Koninklijke Kentalis - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31154514: het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, district Noord en Zuid - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

31156754: Landelijke aanpak Calamiteitenbestrijding Waterverontreiniging, kleine objecten en beheer en onderhoud oliebestrijdingsmaterieel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Publiekscatering - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SKOzoK - Levering aardgas 2021 - 2025 - SKOzok
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SKOzoK - Levering elektriciteit 2021 - 2025 - SKOzok
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Omgevingswet software - Gemeente Bergen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg...
Lees verder

Inhuur vakbekwame minigravermachinist/allround medewerker riolering - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Datanetwerk Proces Automatisering Waterbeheer - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud asfalt 2021-2022 - Gemeente Steenbergen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CNC draaibank - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Schoonmaakdienstverlening Alfrink College - Alfrink College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Re-integratiediensten - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Zeist 2021-2024 - Gemeente Zeist
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Hotel- en vergaderaccommodaties RDW - RDW
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor hotel, restaurant...
Lees verder

Wettelijke aansprakelijkheid - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigingsdiensten Rd4 / bestek reiniging kolken - Reinigingsdiensten Rd4
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

IT Gebruikershardware - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

"Open house" contractuele regeling Participatiewet - Gemeente Opsterland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

BOA Lesmateriaal - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gedrukte...
Lees verder

Marktconsultatie Bestickering en Inrichting Bedrijfsauto's - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: | CPV: Reparatie en...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en Glasbewassing - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

BZK - RvIG - Gemnet lijnen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Huur vrachtwagen + Chauffeur - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA schoonmaak voor Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor ZuidOost Utrecht Locatie Revius Wijk bij Duurstede - "Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31164105: VenR Variantenstudie Balgzandbrug deel 2. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Advies- en bijbehorende diensten Onderwijshuisvesting en Technische installaties' - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Buitenlandse reizen - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst Openbare Verlichting - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-01-2021...
Lees verder

IBM Maximo - Software, Support en Dienstverlening - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Specialistische op- en inbouw politievoertuigen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestrijding Invasieve Exoten Arnhem 2021 - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Delivery Tetrahydrothiofeen for N.V. Nederlandse Gasunie - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom hout - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering bomen en heesters - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

TankAutoSpuit - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Electronic Lab Notebook (ELN) - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Data Capture Systeem - Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - Permanente Vastlegging Spoorgeometrie (PVS) en Profiel Vrije Ruimte (PVR) metingen - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanschaf Transmissie Electronen Microscoop - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding "Levering laboratorium artikelen" - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Bibliotheeksysteem Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verlenging contract Warme Dranken Automaten - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ingenieursdiensten Gebiedsontwikkeling Lincolnpark Tweede Fase (rovk) - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Conservering BO-6 Louise-Marie - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2019 | Plaats van...
Lees verder

Senior Business Information Manager Participatie & Stedelijke Zorg (PSZ) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vernieuwbouw De Meidoorn - Amsterdam West Binnen de Ring
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Marktconsultatie (hernieuwde publicatie) - Onttrekken, verhuizen, opslaan en beheren van het papieren archief. - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aannemer renovatie RBT te Etten-Leur - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Wmo 2021 - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud HUP's, LLT's en maaien - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en installatie van 17 laminair air flowkasten voor onderwijs - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Senior projectleider integrale werkplaatsen Omgevingswet (2) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Senior projectleider integrale werkplaatsen Omgevingswet (1) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Agglomeratie...
Lees verder

Projectmanager Corona Vaccinatie - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Landelijk - Raamovereenkomst Netwerk Analyse - Geotechnische toetsing baanlichaam - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bereikbaarheid Royal Flora Holland - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder