vrijdag 29 januari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Bestek 1736, Onderhoud bermen en watergangen rayons Assen en Schoonebeek 2021 - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

opleiding- en herhalingslessen LPLHB en BLS-AED - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nieuwbouw Kindercampus Mokum - Stichting Openbaar Onderwijs Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NO inhuur projectleider IDU - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Breedspoortractor met aanbouwapparatuur - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ARBO Dienstverlening - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst Keuring, reparatie en modificatie ISO-containers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Geo-obliek luchtfotografie 2021 (2022/2023/2024) - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van MFP's en het leveren van printmanagement- en beheersoftware supplies - Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Almelo en omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Smalspoortractor met maai-hark combinatie en frontklepelmaaier - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NO inhuur Projectleider ICT - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groot asfaltonderhoud, gemeente Zundert - Gemeente Zundert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Multifunctionals - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maaionderhoud Maaiboot 4-M1 2021 - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor IT Audits - Stichting ICTU
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf financiële en HR-applicatie - GGD regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

LIMS TCA - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Instroom Hoogspecialistische Jeugdhulp Segment C Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Instroom Hoogspecialistische Jeugdhulp Segment C Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Marktverkenning cliëntondersteuning - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Brandstof(passen) en beheersysteem gemeente Hollands Kroon en Schagen - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wmo hulpmiddelen - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Wmo Trapliften Westfriesland - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Inhuur hooggekwalificeerde interim (project)medewerkers, (project)managers en adviseurs - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technische artikelen - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vernieuwbouw Annie MG Schmidtschool - Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL...
Lees verder

Schoonmaak metrostations Oostlijn en Ringlijn en tramhaltes Amstelveenlijn en IJ-tram - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Openbare aanbesteding Wmo-maatwerkvoorzieningen - gemeenten Raalte en Olst-Wijhe - Gemeente Raalte
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Inkomensconsulent TONK - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Promotioneel drukwerk - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud van Blowers op AWZI's (DIG-11350) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Leveren van Notebooks en ander computermateriaal. - North Sea Port Flanders nv van publiek recht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding makelaarschap zomercampus 2021 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31118342 - Verkenning (vaste scope) en Planuitwerking (optie) N33 Zuidbroek-Appingedam - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groningen NL11 | Procedure:...
Lees verder

Dialooggerichte Procedure Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2020 - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

WAN-verbindingen - Stichting De Drie AOCs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VWS EA ROVK Ondersteuning bij het faciliteren en adviseren van online events - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud bruggen en sluizen - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NO inhuur HR adviseur - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31108577: het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de toestand van het areaal, met upgrade-werkzaamheden in het beheergebied Rijkswaterstaat Zuid Nederland in drie percelen - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-01-2017 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

A02.15 2020 Schoonmaakdiensten, Glasbewassing en Levering Sanitaire Middelen - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren en installeren van Medische gassen installatie tbv het CSS - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2020-0143 Raamovereenkomst Gebiedsontwikkeling Overamstel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de ontwikkeling van een Dataplatform - Vereniging PO-raad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Drie Digitale Radiografie Systemen AMC - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medische Advisering - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Joint Venture Audits - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van leermiddelen en onderwijsdiensten en distributie van leermiddelen van NUOVO Scholengroep - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2020-0249 Bouwrijp maken Koffiefabriek incl. kademuur vervanging - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

DO-Integrale onderhoudsbestekken Lelystad NOORD-OOST - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

DO-Integrale onderhoudsbestekken Lelystad NOORD-WEST - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Verhuizen, upgraden, onderhouden en hosting in de Cloud van software programmatuur voor bezwaar en beroep - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

DO-Integrale onderhoudsbestekken Lelystad ZUID-OOST - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

A06.07.2021 Leveren voertuig met Kipper en Laadkraan ten behoeve van gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Klimuitrusting en opleidingen hoogtereddingsteam VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31,...
Lees verder

Inhuur Coördinator ICT - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie mobiele blusmonitoren - Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Europese niet-openbare procedure aanbesteding Landschapsontwerp en Engineering - Stichting De Drie AOCs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Voor- en vroegtijdige educatie - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht...
Lees verder

FIN EA Representatiemiddelen - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Inkoop (specialistische) jeugdhulp Maassluis, Vlaardingen en Schiedam - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Aanbesteding Leermanagementsysteem - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Bedienpaal voor lokale NCBG Wisselbedieningsunit - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2018-0546 Vernieuwing Walter Suskind brug - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-02-2021...
Lees verder

Landelijk - Verwerving voorgemonteerde bestaande generatie wissels 2021-2028 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NO inhuur jurist - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

20.402 CVDH LiftOnderhoud - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ROVK Toillettassen (ASS 55) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Koning Willem I College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Klimuitrusting en opleidingen hoogtereddingsteam VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310,...
Lees verder

9-D-28733-20: 2021: Maatschappelijke begeleiding voor Asielstatushouders - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Case Studie 3 Overige niet-oncologische medisch-specialistische geneesmiddelen (1) - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Juridisch adviseur - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

EA Werk- en sportschoenen - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU Quadraam - Laptops en toebehoren (medewerkers) - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Quadraam - 2-in-1 laptops (medewerkers) - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding schoonmaak en glasbewassing - Stichting GOO Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees Openbare aanbesteding leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

NU Scala - Laptops mw - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

HVC Schoonmaakdiensten en glasbewassing. - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Projectleider doorontwikkeling Combipac - cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inkoopprogramma EU-300 Technical & Spatial Services - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Prior Information - Tender 525kV DC Cable & Installation of Dutch 2GW Projects - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aanleg van kabelinfrastructuur
Lees verder

Prior Information - Tender Platform-HVDC of Dutch 2GW Projects - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Vermogensomzetters
Lees verder

Meerjarige issuemaking- en pr-campagne - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie tbv Sectordialoog Software Betrouwbaarheid - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor inhuur externe arbeidskrachten / capaciteit (Derden) ten behoeve van Gemeente Aa en Hunze & Werkplein Drentsche Aa - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Henriëtte Roland Holstlaan (fase 1) - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Veegwagens - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Utrecht NL31 |...
Lees verder

1ste Uitvraag van inkoopadviesdiensten - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bouwteam 'Realisatie VVA-recreatiepark' - Gemeente Aalsmeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Brugbediening - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder