woensdag 27 januari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Levering en implementatie van en onderhoud aan een gevalideerde Totaaloplossing voor neonatale screening op SCID en SMA ten behoeve van meerdere laboratoria - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak Bus - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

16150 Realisatie inbouwpakket De Office te Den Bosch - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-02-2021...
Lees verder

EA Ingrediƫnten voor voeding - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Preventief onderhoud regelkasten - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Jan van Beersstraat – Spoorwijk fase 5 rioolvervanging - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

2-D-03229-20: Aanbesteding incasso en deurwaardersdiensten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkplekhardware - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stoffering - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

E-HRM - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Functioneel en technisch applicatiebeheer Video Management Systeem (VMS) - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mass Spectrometer 480000 - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Levering en implementatie Voertuigtestbank - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WGA ERD verzekering - Stichting CVO-AV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Distributielaag - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Stichting Groeisaam Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Groningen Bereikbaar inzake Multimodaal voorspellend verkeersmanagement (MVVS) - Provincie Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Systeem voor het meten van de...
Lees verder

Aankondiging van vrijwillige transparantie: Software voor studenten met dyslexie - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND...
Lees verder

Accountantscontrolediensten - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf van 1 Capillarys 3 Octa Hydrasys en 1 Hydrasys 2 scan inclusief reagens en onderhoud voor het laboratorium Bindingsanalyse UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

AT-2020-27 Marktconsultatie ON B Vaarwegen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur personeel RAV - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie leveren nieuw PLC hardware kunstwerken (DIG-11811) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - CSG Liudger
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - CSG Liudger
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Media-inkoop - Omgevingsdienst Haaglanden *
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reiniging en reparatie civiele kunstwerken gemeente Tiel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kavel III Bovenbouw UB - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaken Trams, haltes en werkplaats Provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

IT opleidingsintermediair - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam t.b.v. nieuwbouw - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Advies gebouwd erfgoed - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Catering gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Nationaal openbare aanbesteding MFP's gemeente Zutphen - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gunning Opdracht CB M4.51 en EW A.11 - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

lightweight ECMO system - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Anesthesie...
Lees verder

015-2020 ROVK storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Marktconsultatie Beademingsdisposables - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische verbruiksartikelen
Lees verder

014-2020 ROVK Reinigen gemalen en tunnels - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Europese Openbare aanbestedingsprocedure Combi-tankautospuiten in 6x6 uitvoering - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Hoogwerker - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Europese aanbesteding Bedrijfskleding NS Operatie - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gunnen uitvraag AV4883 Projectleider Stadsbeheer - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inhuur tentamensurveillanten Radboud 2020 - Radboud Universiteit Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hulp bij het huishouden - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aannemer nieuwbouw onderwijsgebouw MKC de Schatkaart te Amsterdam - "Samen tussen Amstel en IJ", Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Elektronische Spanningsbewaking - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europees niet-openbare aanbesteding Raamovereenkomst ingenieursdiensten - Gemeente Meppel - Gemeente Meppel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Landelijk - Levering van Tijdrelais - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

1ste Uitvraag van inkoopadviesdiensten - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Telecommunicatie diensten - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Maaien gazons Oisterwijk 2021-2022 - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Telecommunicatiediensten - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inzameling en verwerking KCA - RAD HW B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Inzameling en verwerking KCA - RAD HW B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

leverantie verkeersborden Gemeente Barneveld en Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

FSR - marktconsultatie afvalverwijdering - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure: | CPV: Afvalverzameling en...
Lees verder

Architectendiensten - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Huisvestingsadviseurs - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectmanagement - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Technisch adviseurs - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groothandelsfunctie Kantoorartikelen - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Inhuur Uitzendkrachten Ondersteunend en beheers personeel (OBP) - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU SPO Wij de Venen - Schoolmeubilair IKC Ter Aar - SPO WIJ de Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud Regio Twente, GGD Twente, gemeente Oldenzaal en gemeente Borne - Regio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting Kapellerlaan - Gemeente Roermond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-02-2021...
Lees verder

Hanging baskets en plantenbakken - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Domeinexpert Data & Informatie Verpleeghuiszorg - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

NU Morgenwijzer - Tablets en toebehoren - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

6-D-92106-21 Marktconsultatie 2: Rotterdamse welzijnsopgave - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

1-L-14890-20: Het leveren van schrobzuigmachines - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Morgenwijzer - Chromebooks - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

IPM team Bediencentrale Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Toekomstbestendig maken Schout en Schepenenbuurt in Den Helder (civiel bestek) - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-02-2021...
Lees verder

Vernieuwbouw onderwijshuisvesting - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market Consultation Digital Assessment - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen verbetering ventilatie en temperatuur gebouw Helinium - Stichting Onderwijsgroep Galilei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder