dinsdag 26 januari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Realiseren veilige fietsroute Craijensteijn gemeente Sliedrecht - Gemeente Sliedrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-02-2021...
Lees verder

31163693 3D Scans en 3D modellering ten behoeve van het Project Tunnelrenovaties Zuid Holland - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding leveren van uitzendkrachten - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Zaaksysteem / Kennisbank - Nationale ombudsman
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-01-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud gebouwgebonden installaties - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

School- en Kantoormeubilair - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ervaren beheerder wegen - cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31024866: Aankondiging van een wijziging betreffende project realisatie VTS systeem Walradar NZKG - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31164208: Toetsproducten SCB Baggercontracten cluster ZN A Vaarwegen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur Externe Arbeidskrachten t.b.v. SIPOR - Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Monitoring regionaal openbaar vervoer in Oost-Nederland 2021-2025 (Monitoring OV-Oost) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaak - Stichting Orion - Stichting Orion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Projectondersteuner Communicatie - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Leermanagementsysteem - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Verkeersmaatregelen - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

Europese aanbesteding 'Vervangen VAV-units en bijbehorende regeltechniek' - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1,...
Lees verder

AI 2020-0125 Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Civiele Constructies (IDCC) - perceel 1 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Nen- en 590 Diesel (DIG-11513) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Stichting Bibliotheek Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Projectsecretarissen TOZO / TONK - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Citrix-beheer - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Business Intelligence specialist - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2020-0125 Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Civiele Constructies (IDCC) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inspecteren en reinigen riolen - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering en beheer van Mobile devices - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Concessie laadpunten parkeergarages en transferia - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

PRIOR NOTICE Market consultation - New Metering concept (Electricity/Gas) - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Archiefdigitalisering bodemdossiers - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Arbodienstverlening - RDW
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Bouwrijp maken boskavels Warande - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Transport kunst- & cultuurvoorwerpen Stichting Drents Museum - Stichting Drents Museum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding voor levering en onderhoud bedrijfsvoertuigen (dieselvariant) Gemeente Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

IKC Pijnacker-noord - architectenselectie en constructeur - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Kantoorartikelen en Bedrijfsmiddelen - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering mechanische materialen - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Loonberekening controle oplossing inclusief additionele diensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Adembeschermingsapparatuur Brandweer Zeeland - Veiligheidsregio Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vegen- en kolkenreinigen 2021-2024 - Gemeente Heerde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering en distributie van leermiddelen van Het Streek - Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beheer, onderhoud en exploitatie openbare verlichting Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Bedlinnen en keukentextiel - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding: Europese Aanbesteding ICT-oplossing voor uitvoeringsondersteuning van de processen voor "Vergunning verlenen, Toezicht houden en Handhaving" - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Beeldende Therapie - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Beeldende Therapie - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Wmo Trapliften gemeente Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, Zaltbommel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillege transparantie vooraf - Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bestrijding Eikenprocessierups 2021 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichten De Hoep - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 |...
Lees verder

Marktconsultatie Beeldende Therapie - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ambtelijke werkzaamheden en (startende) zelfstandigen - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Contractbeheer Leerlingen- en Jeugdwetvervoer - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mededingingsprocedure met onderhandeling met voorafgaande bekendmaking Onderzoek en advies Chartale Infrastructuur Middellange termijn - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gebied Zee-Zevenaar - Inventarisatie doeltracé Hvsp en A15 K-006312.2 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Herinrichting Schaepmansingel e.o. - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2021007 Contractbeheersysteem, Marktconsultatie - Gemeente Schagen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Leerlingenvervoer Alphen-Chaam en Baarle-Nassau - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

DAS Externe inhuur - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Interieurbeplanting - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Tijdelijke ter beschikking stelling van hoger opgeleid personeel - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Eindejaarspakketten - VU medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Geschenken en beloningen
Lees verder

S004 - BHV trainingen - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie lokale maatwerkvoorzieningen Wmo - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Vending automaten - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie lokale Jeugdzorg - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering van Chromebooks en bijbehorende diensten - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf inzake gebruikersonderzoeken aan de hand van Personal Data Management (PDM) - RDW
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Glasbewassing - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare procedure levering van leermiddelen van Stichting Scholengroep Willem van Oranje - Willem van Oranje/Willem van Oranje College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Doelgroepenvervoer regio Midden Holland (Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk) - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

3 casusregisseurs Jeugd en Gezin (28-32 uur) - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Vergunningverlener Omgevingsrecht bouwen (3 maanden / 36 uur) - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

E&C&M Geluidsschermen A16-N3 Amstelwijck Dordrecht - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-02-2021...
Lees verder

Bezuidenhout-Oost Fase 3, herinrichting en rioolvervanging div. straten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Inhuur operationeel inkoper - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Casusregisseur Jeugd en Gezin (28-32 uur / 4 maanden) - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties - EA Onderhoudsmanagementsysteem RVB - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud sportvelden gemeente Eersel - Gemeente Eersel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-19634-20: Mediadiensten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afvalverwerking NRG - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerlingenvervoer gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren 2021 e.v. - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RFI Power Transformers - Alliander N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Open House procedure Huishoudelijke Ondersteuning 2021 - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Schuldhulpverlening voor particulieren en ondernemers - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leerlingenvervoer gemeente Maasdriel en Zaltbommel - gemeente Maasdriel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek, verhardingsonderzoek & Veldwerk - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Realisatie, instandhouding, warmtelevering en doorontwikkeling Slim Warmtenet Zandweerd Deventer - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Overijssel NL212 |...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Markconsultatie Duurzame mobiliteit op militaire terreinen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Personenvervoer zonder...
Lees verder