zaterdag 23 januari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Medisch eindverantwoordelijke / EHBO-arts (vaccineren), Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bestek 1734, Inhuur personeel en materieel bij calamiteiten 2021-2024 - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Contract 1738, Bewegwijzering N34 - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2020-031 Raamovereenkomst groenonderhoud - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning logistieke oplossing binnen de CSA/CSD - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden aan of voor...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - PCBO Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering en onderhoud iLOQ cilinders - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tractor met maaiarm (werkarm) - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 | Procedure:...
Lees verder

Applicatiediensten 2021 - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Meubilair Aurora - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wagenpark - Bedrijfsauto's gemeente Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Upgrade ERP (nu Dynamics NAV2015) - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanleg, renovatie en onderhoud van speelvoorzieningen - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Opbouw truck gemonteerde veegmachine - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT-hardware, Microsoftware en Werkplekdienstverlening - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding levering rioolpompen - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kolkenreiniging en Rioolreiniging en -inspectie - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanleg & Onderhoud openbare verlichting - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2021...
Lees verder

Groenonderhoud Wijken 't Lien, Bovenveen & Stompwijk - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Bouwteampartner/-aannemer vervanging Sluis O met spuikanalen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichtingsinstallaties gemeente Cranendonck - Gemeente Cranendonck
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ingenieursdiensten - Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Groot onderhoud Asfalt 2021-2015 Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2021...
Lees verder

Accountantscontrole vanaf controlejaar 2021 - Gemeente Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaak, Vloeronderhoud en Glasbewassing voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg - Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud buitensportaccommodaties - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verharding gemeente Heusden 2021-2023 - Gemeente Heusden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen (hardware, supplies & service) - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering Beplanting - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL |...
Lees verder

voorselectie aannemer voor uitbreiding, aanpassing en restauratie van het gemeentehuis te Renswoude - Gemeente Renswoude
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-02-2021...
Lees verder

Open Market Consultation Strategic Partnership for Cloud Technology - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Renovatie gebouw Laplace - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Best Value: Vervangen klimaatinstallatie hoofdkantoor - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Openbare Verlichting - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-01-2021...
Lees verder

Realisatie Waterkwaliteitsscherm de Geer - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eerste Kamer der Staten-Generaal - EA Maatwerk vergadermeubilair Commissiekamers - Eerste Kamer der Staten-Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Werkplek Hardware Auris - Stichting Koninklijke Auris Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Tijdelijke huisvesting De Regenboogschool - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouw- en woonrijp maken Akkerlanen - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-02-2021...
Lees verder

Europese openbare procedure risicodragend projectmanagement Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVOPL) - Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdiensten Limburgs Museum - InkoopcentrumZuid u.a.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbestedingsdocument Europese openbare aanbesteding multifunctionals en printers - De Onderwijsspecialisten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf; Arbeidsongeschiktheidsverzekering medewerkers Stichting Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

WMO adviseur Jongerenloket - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak, glasbewassing en gevelreiniging - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering brandstof vaartuigen - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verpleegkundige team Outbreak & team BCO - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ingenieursdiensten Uitvoeringsprogramma Rioleringsprojecten - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Medewerker Gegevensbeheer & Routering - cluster DV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Het ontsluiten van actuele 360-gradenbeelden via een tool, incl. de levering van panoramafoto's t.b.v. het Centraal Halte Bestand - Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Digitale toetssoftware - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Europese aanbesteding Bestrijding eikenprocessierups - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van leermiddelen van CSG Reggesteyn - CSG Reggesteyn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Monostroom GFT - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ECOpark Gouda - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Schoonmaakdienstverlening Atlas College - Stichting Atlas College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

RMN - Europese aanbesteding Aanschaf banden en montage - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer civiele kunstwerken - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NFU Europese Aanbesteding Machinebreuk Verzekering UMC's - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Cyber insurance - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Best Value aanbesteding Geïntegreerd SaaS systeem voor HR (inclusief payroll) en F&C - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leermiddelen primair onderwijs - Stichting voor Onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland (SIMON)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Onderhouden, keuring en reparatie van ambulances - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem...
Lees verder

Concurrentiegerichte dialoog om de HVC medewerker op een duurzame wijze in een nieuw jasje te steken en te houden. - N.V. HVC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Geïntegreerd SAAS ERP Systeem - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

IWR2021|SMS-Gateway - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landelijk - Uninterruptible Power Systems (UPS) - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SPO Utrecht- ICT dienstverlening - SPO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market Consultation Porthos: Buildings and Civil Works - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Renovatie IKC Van Speyk - Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2021...
Lees verder

Bestralingsapparaat Afdeling Klinische Chemie Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Apparatuur...
Lees verder

Request for information Passive Sensor Stinger - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Sensoren
Lees verder

Onderhoud sportparken 2021 - 2024 - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Raamovereenkomst Operationele Autolease - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder