vrijdag 22 januari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud software verhuurapplicatie - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud software verhuurapplicatie - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud Stichting Regius College Schagen - Stichting Regius College Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Digitale Toegankelijkheid - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Startup in Residence Intergov (SIR) 2021-Q1 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

A lab-based Rontgen Photo Spectrometry XPS/HAXPES spectrometer - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Prestatiecontract maaien bermen, sloten en watergangen 2021-2022 - Gemeente Nunspeet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prestatiecontract maaien gazons, kruidachtige bermen en sportvelden, gemeente Nunspeet 2021-2022 - Gemeente Nunspeet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenonderhoud gemeente Nunspeet 2021-2022 - Gemeente Nunspeet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nationale aanbesteding audiovisuele middelen - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud E & W geïntegreerd - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Schilderwerkzaamheden t.b.v. het vastgoed van gemeente Gorinchem - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Catering - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanpassen Natura 2000 plannen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Grondstoffen Horecaopleidingen - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst dienstverlening Laboratoriumkleding t.b.v. RIVM, Belastingdienst, NFI en RWS - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

bestrijding exoten (planten) uit watergangen en vijvers - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bestuursondersteuning medezeggenschapsraad - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Merkonafhankelijke Tankpassen voor Brandstoffen en Elektrisch laden - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Procesbegeleiding Contractering Warmtebedrijf - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Overig textiel ten behoeve van justitiabelen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ondersteuning "LAND-at-scale" Colombia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Oplosmiddelen - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

15835 | Herinrichting IND Ter Apel te Ter Apel - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Begrazing procesnatuur Rivierenland Staatsbosbeheer & Rijkswaterstaat - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Volledig Pakket Thuis 2021 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Drainage reinigen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Offline Media - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Twee fasen contract Raamovereenkomst COH KOH Deventer - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

CNC Milling Machine - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Binnenlandse postbezorging - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Bloemen - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA AV-middelen - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-11-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

EA Gebouwonderhoud NU gebouw en Initium - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Circulaire kantoorinrichting - RCC methode - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verhuisdiensten - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Binnenlandse Postbezorging - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Studentenportaal - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leveren en monteren van stuwen en aanverwante dienstverlening - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenonderhoud terreinen rayons Rijk van Maas & Waal, Alblasserwaard en Beneden Linge - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kernfunctionaliteit NMS - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bibliotheeksysteem (geïntegreerd) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31143301: GOVa 6b: baggerwerkzaamheden Zuid-Nederland, fase 2 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-01-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Uitvoeren van onderhoud aan bermen, taluds en watergangen langs provinciale wegen in Fryslân seizoen 2021 bestek 20-57-WB - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verlenging contract afvalinzameling en afvalverwerking Schiphol Nederland B.V. - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Technisch beheer en onderhoud - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Print- en drukwerk en aanverwante dienstverlening - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Levering van mobiliteitskaarten ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

CBRN Protective Clothing 2021 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats...
Lees verder

Experts for the execution of the Market System development programme for the IT Outsourcing programme in Egypt - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Dagbesteding arbeidsmatige leeftijd - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel...
Lees verder

Reprografische dienstverlening - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen, preventief en correctief onderhoud riooltechnische installaties - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Bodemonderzoeken milieu - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Projectleider Verbeterplan - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Busvervoer - Gooise Scholen Federatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stoffering en binnenzonwering - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud 22 voertuigen KMAR - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2018-0117 Renovatie vervanging kunstgrasvelden 2018 Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-05-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Tijdelijke verplaatsing woonboten Conradkade - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering en onderhoud inrichten gemeenschappelijk communicatiesysteem voor beveiliging, bedrijfshulpverlening en calamiteitenbeheersing - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Communicatienetwerk
Lees verder

Daginvulling Ouderen - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 |...
Lees verder

Fiscale dienstverlening - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning Contact Center as a Service - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw Kindcentrum De Treffer te Gorredijk - Gemeente Opsterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126 | Procedure:...
Lees verder

Gemeentepagina Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

19814 | Vervanging brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties Defensie - Fase 1, Regio Oost - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf (Topsector Logistiek) iSHARE - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder