donderdag 21 januari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Raamovereenkomst FTL - en LTL vervoer - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Telefonie (SaaS/Cloud) - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf van één elektrisch smalspoor afvalinzamelingsvoertuig (OEM) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst snoeien bomen gemeente Zwolle - N.V. ROVA Holding
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211, NEDERLAND...
Lees verder

Webomgeving Safety Regiotram Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Eindejaarsgeschenken - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie inkoop re-integratieinstrumenten - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke en aanverwante...
Lees verder

Raamovereenkomst boombeheer 2021-2023 - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

020-2020 Bouwteampartner "Realisatie van de restauratie en herbestemming van het rijksmonument Kruithuis" in de gemeente 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

1-D-17183-20: Afvalverwerking recreatieoord en camping Hoek van Holland - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marketing en Communicatiediensten - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MC BZ - Tijdelijk inhuur personeel backoffice reisdocumentatie - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor de...
Lees verder

Interne inzamelmiddelen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisdiensten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

EA Diagnostische Katheters EFO - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

"Europese Aanbesteding Defibrillatoren" - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

OW.25803-1 Renovatie gemaal de Murk - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Gedrukte boeken - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medische dienstverlening Diensthonden Politie en DJI - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Monitor voor- en vroegschoolse educatie - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leermiddelen - Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Elektrische veiligheidskeuringen van de Medisch geclassificeerde ruimten conform de NEN1010-710 en de NEN3134 - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiliging- en receptiediensten - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

E-mail management tool - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Monostroom OWS/VWS - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten - gemeente Westland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

levering van medische ge- en verbruiksartikelen - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

levering en kalibratie van medische meetapparatuur - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Expertisecentrum Laadinfrastructuur Regio Zuid - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanager Stadslogistiek - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Werktuigbouwkundige Storings- en Calamiteitenovereenkomst bestek 20-25-KB. - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodiensten en aanverwante diensten - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: WMO Rotterdam Deel 3 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

verwerken van tapijt - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

RAW-raamovereenkomst voor Incidentendienst en Overig onderhoud - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

verwerking van Groen afvalstromen - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Niet-openbare Europese aanbesteding Total engineering Nieuwbouw Zoetermeer - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

HR informatiesysteem - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Data Engineer / Back-end Ontwikkelaar - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inzameling en verwerking van bedrijfsafval en de levering van circulair kopieerpapier - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Drukwerk - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A0-reclamedisplays - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Startup in Residence Sustainability and Mobility Programme 6.0 - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

EA ICT Hardware Stichting Proominent - Stichting Proominent
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud E&W installaties VISTA college - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Strategisch communicatie- en vormgevingsbureau (herzien) - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Twee beschikbare vergunningen voor het aanbieden van deelscooters - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

EA Touchscreens Proominent - Stichting Proominent
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Raamovereenkomst toets-organisatie uitvoeringscontracten TunnelAlliantie - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gym- en zwemvervoer 2021 gemeente Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SRU-00-20-121-R01 Reinigen en inspecteren riolering gemeente Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur personeel Veilig Thuis Gelderland-Midden, Veilig Thuis Kennemerland en Veilig Thuis GGD Gelderland Zuid. - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31132026: RECTIFICATIE vervanging kades Merwedekanaal Utrecht en Nieuwegein - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-09-2018 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

voorselectie aannemer voor uitbreiding, aanpassing en restauratie van het gemeentehuis te Renswoude - Gemeente Renswoude
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak Bus - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Kantoorartikelen - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Techniek binnen Energietransitie - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Netwerkdiensten Schiphol - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31163425 Herberekening betonnen t-liggers - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Outsourcing ICT diensten - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Kop van Noord-Holland...
Lees verder

Inhuur Adviseur omgeving waterkeringen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderwijsvoorbereidingsapplicatie - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0275 RAW-raamovereenkomst voor maaiwerkzaamheden in de Gemeente Weesp - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schade-afhandeling langs de provinciale wegen in Gelderland - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Routevervoer Walcheren - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Cyber insurance - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Strandreiniging - gemeente Noordwijk - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Adviesdienst installatietechniek - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bedrijfskleding (representatieve- en werkkleding) 2021 - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

SAS procedure Sociaal Wijkteam Apeldoorn - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Concessie laadpalen Gelderland en Overijssel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud van...
Lees verder

Afvaldienstverlening - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Supply of Sealing Material for the ECB cardboard box - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Absorber and desorber setup for Direct Air Capture and CO2 capture from fluegas - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder