zaterdag 16 januari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

1-W-21626-20: realiseren van nieuwbouw van onderwijs- en sportvoorzieningen aan de Argonautenweg 53-55, Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Prolander. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Optimalisatie Lettelberterbergboezem - Provincie Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-02-2021...
Lees verder

AT-2020-25 Marktconsultatie Wegverbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV: Aanleg...
Lees verder

DAS Baggerafzet (vervolg in Dynamisch aankoopsysteem) - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Agrofood Hub Noord - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Marktconsultatie endoscopische verbruiksartikelen - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Apparatuur voor endoscopie en...
Lees verder

Alkmaardermeergebeid najaar 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Guiveld en Westzijderveld Najaar 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Oostzanerveld najaar 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Varkensland najaar 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2020.074 Verzekering veerboten - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie tilliften - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische apparatuur
Lees verder

Aanbesteding Schoonmaakdienstverlening en Glasbewassing VNOG - Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225,...
Lees verder

Waterland kwetsbaar riet najaar 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Waterland hard riet najaar 2020 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Projectsecretaris en Projectondersteuning/medewerker uitgifte Nieuw Reijerwaard - Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

RSG Enkhuizen - Schoonmaakdienstverlening - Stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf Applied Biosystems 3500xL Genetic Analyzer - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Leermanagementportaal - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Formele Volwasseneducatie - Arbeidsmarktregio Foodvalley - Gemeente Ede
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ingenieursdiensten - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs - Stichting PCBO Baarn - Soest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

OPOD - OLP - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw huisvesting Robuust Basisteam Oost Zeeburg - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Onderhoud gazons in de gemeente Bunschoten 2021-2022 - Gemeente Bunschoten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Netwerkcomponenten UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie en Verduurzaming Herman Gortercomplex - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur schippers en pontwachters - GVB Veren B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

PSA/HR applicatie (Personeels- en Salaris Administratie & Human Resource applicatie) - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Toeristische data op orde - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning Beheer Brandmeldinstallaties (BBMI) - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Dienstverlening op het gebied...
Lees verder

A3.617.2020 Maaien gazons, bermen en sloten Leiderdorp - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Vraagspecificatie adviseurs: Aanleg spooronderdoorgang en herinrichting Zuidtangent - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Laboratoriuminrichting voor TNO Leiden - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Ontwikkelen, leveren en instandhouding van overwegbeveiligingsinstallaties - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

22921 | Raamovereenkomst beheer waterbouwkundige werkzaamheden opervlaktewater - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Relatiegeschenken en Promotieartikelen - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Publicatie inhuuropdrachten Talentenregio - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groot Onderhoud Verhardingen 2021-2024 - Gemeente Valkenburg aan de Geul
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem Inhuur Personeel en Adviesdiensten - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2023 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vechtdal Verbinding N340/N48 en N377 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schoonmaak gemeentelijke locaties Valkenswaard - Gemeente Valkenswaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Mobiele Telefonietoestellen UWV 2020 - UWV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vernieuwing burgerzakenapplicatie, Dienst Dommelvallei - Gemeente Geldrop-Mierlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maaionderhoud Stedelijk 5-S2 2021 - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leverancier voor Vlees, vleeswaren wild en gevogelte voor Hotelschool Den Haag - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

General Liability Insurance - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanleg verlenging kadeconstructie CCN langs het Noordzeekanaal - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Experts (international and local) for Business Export Coaching, Institutional Development and Gender in the spices sector in Ethiopia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Plaagdiermanagement - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Levering Elektriciteit 2024-2026 Consortium Leiden - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Europese aanbesteding Levering Aardgas 2024-2026 Consortium Leiden - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Beveiligingsdienstverlening Rechtspraak - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Joint Research Center Zeeland te Middelburg - afbouw (perceel 6) + dekvloeren en vloerafwerkingen (perceel 9) - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-01-2021...
Lees verder

MC-Maastunnel-21: Marktconsultatie Onderhoudsovereenkomst Maastunnelcomplex in de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Volledige of gedeeltelijke bouw-...
Lees verder

Gevelreclame en buitenbewegwijzering - Stichting De Drie AOCs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Kledinglockers en Kluisjes met Lockermanagementsysteem - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Zonopjedak Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Landelijk - Raamovereenkomst Netwerk Analyse - Geotechnische toetsing baanlichaam - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountancydiensten - Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verduurzaming sportparken gemeente Bergeijk 2020 - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Monitor Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afname van digitale juridische titels en content incl. zoekfunctionaliteit. - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

AI 2020-0259 Ingenieursadviesdiensten inclusief ontwerpen en engineering voor de transitie werven en overslagpunten - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Uninterruptible Power Systems (UPS) - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectverhuizing Science Centre - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoopadviesdiensten - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, Utrecht NL310, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

AI 2020-0215 Realisatie aanvaarbescherming Houthavens - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verhuisdiensten UWV 2021 - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerpdiensten Van Deventerlaan 50 - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

P-1004254 | Aanpassing depot Pernis t.b.v. huisvesting staf Defensie Pijplijn Organisatie (DPO) te Poortugaal - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Generieke ICT-Dienstverlening - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

VP080.61698 Regulier Onderhoud Hygiëne - Recreatieschap Voorne-Putten
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Redgereedschap Brandweer Twente - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Generieke ICT dienstverlening - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Stad tussen de bomen - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Helium - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v Provincie Noord-Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering t.bv. de gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Passend School- en werkmeubilair - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maaibestek zuid-oostelijk deel gemeente Zwolle - N.V. ROVA Holding
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afvalverwerking milieustraat - Gemeente Woerden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU Morgenwijzer - Laptops en toebehoren - Stichting Morgenwijzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoudscontract asfalt 2021-2024 ten behoeve van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Maatwerk Digitale leervormen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ontwerpdiensten De Tolakker - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Strandreiniging - gemeente Velsen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding Managed flexpoule KCC - PWN - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Beheer en Onderhoud Drukriolering, Gemalen en BBB's - BEL Combinatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-01-2021...
Lees verder

IWR2021|SMS-Gateway - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder