vrijdag 15 januari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Wmo hulpmiddelen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Trajectaanpak N228 - traject 59 - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2018-25; Bruggen De Streek fase 3 - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

AI 2020-0192 Herinrichting Bijlmerdreef - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding KNO behandelunits - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EU aanbesteding merkonafhankelijke tankpassen, Gemeente Eemsdelta - Gemeente Loppersum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112,...
Lees verder

Publicatie DAS inhuur personeel gegunde opdrachten Q4 2020 - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

2020031 levering en plaatsing Zonnestroominstallaties en omvormers op gemeentelijke gebouwen. - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Juridische werkzaamheden subsidieregelingen Woningbouw. - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inkoop Ambulante Jeugdhulp - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg...
Lees verder

Snijbloemen gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onkruidbestrijding Groen Heerhugowaard - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie zuiveringskring Bodegraven (DIG-11991) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-02-2021...
Lees verder

EA voorzieningen warme en koude dranken - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Handdoeken, washandjes en overalls met gerecyclede content - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Groot Onderhoud Swalmen, Groenekruisbuurt - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422 |...
Lees verder

Inhuur IT professionals HHS - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur flexibel personeel - Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland handelsnaam Zone.college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Kunst met perspectief - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Advies, levering en onderhoud van software (non-microsoft) - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Offerteaanvraag 'Ontwikkelen van een praktische tool die inzicht biedt in de ontwikkeling van valide en betrouwbare indicatoren in de zorg' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Offerteaanvraag Onderzoek Mondzorg voor kwetsbare ouderen thuis - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Software Licentie Partner 2021-2024 - gemeente Schouwen-Duiveland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND...
Lees verder

A0-reclamedisplays - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

HWBP Stenendijk Hasselt - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Aanschaf en Onderhoud SAP-licenties - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Meubilair - Laurentius Stichting - Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

"Open house" contractuele regeling Participatiewet - Gemeente Opsterland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwteamovereenkomst herinrichting Reisvennestraat e.o. te Valkenswaard - Gemeente Valkenswaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Duurzaamste warmte Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Aanleg van...
Lees verder

Functionele (i)VRI werkzaamheden 2021-2024 - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ICT-oplossing ter ondersteuning van de processen voor het heffen, invorderen, waarderen, bezwaar & beroep en E-loket van de gemeentelijke belastingen - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voertuigen team groenbeheer gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe...
Lees verder

Uitvoeren van laboratoriummetingen ten behoeve van markttoezichtactiviteiten van Agentschap Telecom - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ontmanteling hennepkwekerijen en illegale sigarettenfabrieken - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Programmamanager HalloWerk - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT hardware - Stichting Opmaat groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Marktconsultatie Inburgeringstrajecten - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Audiovisuele middelen en narrowcasting - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud en Oplossen van Storingen van de Perimeterbeveiliging van Penitentiaire Inrichtingen 2022-2025 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Energie voor Stichting Saam - Stichting Saamscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamcontracten Onderhoud Riolering - Marktconsultatie - Gemeente Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: | CPV: Beheer van riolering
Lees verder

Bedienen bruggen en sluizen (DIG-11262) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Rontgen apparatuur - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ondersteunende diensten voor vervoer - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Reprografische dienstverlening - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Medische verbruiksartikelen - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Levering van ondergrondse containers en betonputten - RAD HW B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Dronten - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de provincie Limburg - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

brandverzekering t.b.v. de gemeente Wijchen - Gemeente Wijchen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Afvalinzameling en -verwerking - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Delft en Westland...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Curio - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Couveuses - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. VISTA college - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Logistieke- en ICT diensten en daaraan Gerelateerde dienstverlening - Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Delven en ruimen graven BAR-gemeenten - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Echt-Susteren - Gemeente Echt-Susteren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

BZK ROVK Analistenpool Woningbouwimpuls II - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuw beeldmanagementsysteem (BMS) ACTA - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inspecties E-installaties - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technisch beheer en onderhoud - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud van...
Lees verder

KSU - OLP - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Ademlucht - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inkoopprocedure tbs 2021 FPC De Kijvelanden - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inkoopprocedure tbs 2021 FPC Pompestichting - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inkoopprocedure tbs 2021 FPC De Rooyse Wissel - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inkoopprocedure tbs 2021 FPC Dr. S van Mesdag - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inkoopprocedure tbs 2021 FPC van der Hoevenkliniek - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Offerteaanvraag Onderzoek : ''Via welke methoden worden individuele patiëntenperspectieven meegenomen bij de totstandkoming van landelijke kwaliteitsstandaarden?'' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare procedure levering van leermiddelen en onderwijsdiensten De Nassau - De Nassau Scholengemeenschap voor Gymn Ath Havo Mavo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering MBO Utrecht - MBO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Visstandonderzoek - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Inhuur bedrijfsvoering - CIZ - 2020 - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Warehousing, distributie en verhuizingen - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medezeggenschapsopleidingen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Robotisering Klinische Bacteriologie MMBI UMC Groningen - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

4-D-18448-20: Onderhoud bouwkundige-, elektrotechnisch- en werktuigbouwkundige installaties voor vastgoed objecten in een deel van de commerciële portefeuille. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Lease van een wagenpark 2021 - Stichting WerkvoorHeerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Doorontwikkeling klantprocessen - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

9-D-25837-20: Huurdersbegeleiding voor Oud Mathenesse - Carnisse - Oud Charlois - Tarwewijk - Bloemhof Hillesluis - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure zonder (voorafgaande) aankondiging (standaard) Software, gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

verlenging taxi concessie contracten schiphol nederland bv - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoudswerkzaamheden aan klimaatinstallaties op Defensie locaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder