donderdag 14 januari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

toekomstbestendige zorg en ondersteuning - Gemeente Roermond
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

ICT-Hardware - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICT-Hardware - OPOZ
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

toekomstbestendige zorg en ondersteuning - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Personeel - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leermiddelen - Northgo College Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Contractmanagement CVV-vervoer (Taxbus) - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting Paleis Het Loo, Nationaal Museum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf Combi-Kolkenzuiger(s) - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting Accent
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AT/2019/23: Marktconsultatie Diensten 3.0 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en onderhoud voertuigen - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Koeriersdiensten - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Restafvalstroom - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leerlingenvervoer en vervoer vanuit de Jeugdwet gemeente Uithoorn - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation for a Commercial Off-the-Shelf (COTS) software solution for supporting its Value Added Tax (VAT) business processes - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS SURFcumulus Professional Services - SURF B.V (voorheen SURFnet)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inkoop van ICT-outsourcing - Gemeente Lopik
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountancy - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Inwinning van telgegevens van permanente telpunten provinciale wegen in Gelderland - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Strandreiniging gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Onderhoud Elementenverharding + Serviceonderhoud - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Preventief onderhoud en storingsherstel sprinklerinstallaties - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Financieel analist - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bestek 2018-19; Woonrijp maken De Streek fase 3 - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Kassasoftware 2021 - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding softwarebeheer, -onderhoud, -ondersteuning en ontwikkeling onlinesystemen en applicaties - Stichting Het Nieuwe Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Theatertechniek stadsschouwburg Nijmegen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Drinkwaterbeheer - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering Cap NFP Green en Blue, met optie NFP Tan - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud openbaar groen 2021 - 2022 (optionele verlenging 2023 en 2024) - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Strategisch ICT-Maatwerk Advies - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Functioneel beheerder FB eSuite - BCO IIFO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van vrachtwagens 2020-2025: chassis en opbouwen aan diverse Midwaste-leden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Informatiearchitect - cluster BCO IIFO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Accountant - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten ten behoeve van de GGD Hart voor Brabant GGD West Brabant en de RAV Brabant Midden West Noord - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie: verwerving composiet printer - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND NL...
Lees verder

Bedrijfshulpverlening - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering gemeente Asten - Gemeente Asten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering gemeente Gemert-Bakel - Gemeente Gemert-Bakel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering gemeente Laarbeek - Gemeente Laarbeek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Huur materieel en gereedschappen - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

In- en opbouw bedrijfswageninrichting - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31159738: Logistiek transport wegenzout - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31163438: Integrale uitbesteding diensten ten behoeve van project Vaarweg- en Kribvaksuppletie Waal - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31158821: ijsbestrijding en het bevaarbaar houden van vaarroutes voor kavel B1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur tijdelijk personeel Tribuut - Tribuut Belastingsamenwerking
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenonderhoud Tuin & Erf Team 1 - Rivierengebied - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bestek 2376, Onderhoudsbestek 2021 -2023 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider civiel- / cultuurtechniek Zuid Holland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Directievoerder Civiel - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Projectleider natuurherstel N2000 PE Fryslan - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aannemer nieuwbouw Politiehuisvesting met 112 meldkamer Apeldoorn - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Market consultation pathology workflow and Laboratory Information Management System - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische software
Lees verder

Touchscreens - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

RFI Power Transformers - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Kantoor benodigdheden t.b.v. de Rechtspraak - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwe website gemeente Deurne en aanverwante dienstverlening - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Adviseur Grondwateronttrekking - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie DenseMatching + DSM/trueortho - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Ontwerpen en uitvoeren HOV Westtangent Deeltracé Ringvaart – Schiphol Noord - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Volwasseneducatie 2021-2024 voor regio Midden-Holland - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekeringen t.b.v. de gemeente Deventer - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw Vrachtgebouw 17 (ca. 54.000 m2 + kantoren ca. 10.000 m2) - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-09-2019...
Lees verder

Marktconsultatie Onderhoud elektrische deuren - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vormgevings- en communicatiediensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden van bermen en sloten t.b.v. gemeente Gorinchem en Waterschap Rivierenland - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Inhuur BOA's: parkeercontroleurs (gemeenten Hulst en Sluis) / APV (gemeente Hulst) - Gemeente Sluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m december 2020 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 57427 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur ondersteunende processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m december 2020 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 61118 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur primaire processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Bedrijfskleding, PBM en Schoeisel - Circulus-Berkel B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-08-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212,...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Huishoudelijke Hulp gemeente Hardenberg - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Audiovisuele middelen Provinciale Staten - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Forensische zorg 2020 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder