woensdag 13 januari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Embleem Nederlandse vlag - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groot onderhoud en vervangingen van beplantingen & bomen gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL...
Lees verder

Printen voor Scholen SPCO Groene Hart - Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Veld Service Support Systeem (VSSS), de levering, implementatie, onderhoud en ondersteuning van een - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg...
Lees verder

A08.65 Raamovereenkomst Asfaltverharding Gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Trainingen en workshops Mindfulness - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Bermen maaien Bloemendaal - Gemeente Bloemendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Elektromechanische sleutelsystemen en cilindersloten t.b.v. brandweertoegang - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Noordoostpolder - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

37.2020 projectmanager afdeling gebiedsontwikkeling - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renovatie IKC Van Speyk - Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2021...
Lees verder

Wijziging opdracht - Accountantsdiensten - Stichting De Drie AOCs
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie E+W onderhoud Hoofdkantoor Waternet - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie- en onderhoudsdiensten
Lees verder

Raamovereenkomst verkeersregelinstallaties - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanpassingen website - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

AT-2018-01: Marktconsultatie ten behoeve van Drone challenge 2018 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Catering en Vending Scholengroep Pompeblêd - Coöperatie Scholengroep Pompeblêd UA
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: Friesland...
Lees verder

AT-2018-02: Markconsultatie voor digitale communicatietechnieken: Voortgang project - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AT-2018-02: Markconsultatie voor digitale communicatietechnieken - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31147108: Marktconsultatie Supervisie RK&V A27HH - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Bouwrijp maken wijk Palenstein - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Digitale Leeromgeving - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

VTH Applicatie - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Onopvallende Motorkleding (OMK) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Handhavingssysteem fiscaal Parkeren incl. scanapparatuur - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure:...
Lees verder

Archeologie Reeve - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging inzake vrijwillige transparantie vooraf - Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

A06.10.2020 Vervanging enkele voertuigen wagenpark - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Online Platform - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324...
Lees verder

Senior UX UI Designer- Cluster IIFO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheer en onderhoud van Nautische Radars windenergiegebieden Noordzee - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Uitzendkrachten - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

snoeien bomen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Intelligente beheerkasten - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

LOFAR en NAA stations Groenonderhoud - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

(Bedrijfs)geneeskundige dienstverlening buitenland - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Light Source - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31163492 5 Onderzoeken TB3 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe...
Lees verder

Europese Aanbesteding CAR Verzekering Alliander N.V. - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure:...
Lees verder

ROAD2021 - IUC-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Servers
Lees verder

Taxbus (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) Eindhoven e.o., Helmond e.o., De Kempen, A2-gemeenten en Mobiliteitscentrum - Bizob
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

MINBZK EA Applicaties en Testen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud & Aanschaf Grootkeuken apparatuur - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2020-0251 Openbare Laaddiensten Elektrisch Vervoer Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Online projectleider communicatie Omgevingswet - cluster SO PMB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare procedure levering van leermiddelen en onderwijsdiensten van SVOPL - Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BRM Bloemendal 1e fase en Reconstructie Nijkerkerweg - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Het leveren van Tetrahydrothiofeen ten behoeve van de N.V. Nederlandse Gasunie - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Adviseur Contractbeheer en Erfpacht (financiële achtergrond) - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vitrectomie apparatuur, onderhoud en toebehoren. - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1262024 Periodieke Inspecties van Stookinstallaties op Defensie locaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - Laadpalen voor elektrische voertuigen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Vivente, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Jurist verkeer en vervoer - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Directievoerder CivielGroen - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Senior planoloog - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Immobilisatiemateriaal - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhandse aanbesteding Energie - Nuwelijn - Stichting Nuwelijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Stad tussen de bomen - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levensmiddelen (Food & Non-Food) - Stichting De Drie AOCs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brugbediening - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer ingerichte natuurgronden - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beheer van grond
Lees verder