dinsdag 12 januari 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Bedrijfskundige dienstverlening - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Food & non-food gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Wmo woonvoorzieningen - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Europese aanbesteding Voedingsmiddelen - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND NL |...
Lees verder

31158684: Tijdelijk B&O 60 ha rietmoeras Zwarte Meer, eilanden Snörre en Kraggenoog - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Combi kolkenzuiger - gemeente Hellendoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technische materialen en gereedschappen - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen Teylingen - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Werkgeversarrangement beveiligingsbranche - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2018 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Levering, reparatie en onderhoud strooivoertuigen en strooiers - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Landstede Groep - Landstede Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nieuwbouw Emaus College - Gemeente Ermelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud&Support zOTC Middleware - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Flexibele schil Afvalbeheer - Gemeente Aalsmeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ondersteuning bij de inrichting van de dienst RPA en IA - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tijdelijke verkeersmaatregelen, gemeente Apeldoorn, 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Sporthal Middachtensingel; Aannemer bouwteam - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Flexibele schil Afvalbeheer - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Duurzaam onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2021-2024 - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-12-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

31164458 Advisering scheepvaartkunde en nautiek t.b.v. gunningverlening - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medische hulpmiddelen - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Schoonmaakonderhoud en glasbewassing SWSOH - Stichting Flores onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie RWZI's, Programma Waterketen HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Technisch projectmanager - cluster IIFO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ervaren aanbesteder - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inkomensconsulent beheer - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kwaliteitsmedewerker - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leerplatform Provincie Limburg - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren van tankpassen en vullen opslagtanks en aggregaten - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

e-HRM pakket gemeente Lochem, gemeente Winterswijk, gemeente Zutphen - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding printapparatuur en service Stichting Saam - Stichting Saamscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal beheer OV terminal - Gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitvaarten van Gemeentewege - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hulp bij het Huishouden - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg...
Lees verder

Levering PBD-zakken - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bodemonderzoek veldwerkzaamheden - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

"Inhuur capaciteit voor uitvoering van toezicht op Brzo-inrichtingen en bedrijfsbrandweer - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Woonrijp maken wijk Palenstein - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Watertransportsysteem klein - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Training Code 95 - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Aannemer Stadhuis Den Helder - Zeestad CV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Toekomst van het buitengebied - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VTH Saas - Applicatie (vergunning, toezicht, handhaving) Gefaseerde implementatie volgens standaard - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31165103 Aanbesteding Gladheidbestrijdingsmaterieel Rijkswaterstaat en Provincie Noord Brabant - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ASREN MARWEN 1Gbps Capacity Tender - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

P-1004155NW2021 | Inspectie en onderhoud mechanische luchtbehandeling op diverse militaire objecten in Noord-Holland en Utrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mobiele telefoons en aanverwante dienstverlening - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Klanttevredenheidsonderzoeken - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DOLK Laagspanningskasten Schouwen en Verwerken - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting 2021 e.v. gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DIBOR 2021-2024, CONTRACT 844-2020, KLEINSCHALIG CIVIELTECHNISCH ONDERHOUD (2021-2022 / 2023-2024) - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422 |...
Lees verder

6-D-92101-21: Marktconsultatie de beste oplossing voor zakelijk reizen (woonwerk verkeer en dienstreizen) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Fietsen
Lees verder

Back-up opslag vaccins - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inhuur mobiele telescoopkranen met machinist - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam renovatie hoofdrioolgemaal en persleiding Slauerhofflaan te Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

Onderhoud buitenruimte sportaccommodaties gemeente Roermond - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Plan en Regelsoftware Omgevingswet - Openbaar Lichaam Sociale werkvoorziening Drechtsteden - Drechtwerk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inzameling en verwerking KCA - RAD HW B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Europese aanbesteding vlgs. de openbare procedure voor de uitvoering van boomonderhoud ten behoeve van de gemeenten Ermelo en Nijkerk - Gemeente Ermelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Agile software ontwikkel en beheer partner - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanleg voetbalvelden vv Hellas - Gemeente Voerendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-04-2018 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering Cirkelmaaiers - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Wet inburgering Brabantse Wal Gemeenten - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DIBOR 2021-2024 - Onderhoud openbare ruimte P3, Bomen en Bermen (3 separate raamovereenkomsten) - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL...
Lees verder

Bemonsteraar, Project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reconstructie Afrikalaan e.o. - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Telecommunicatiediensten - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Custom procedure trays, los afdekmateriaal en OK-jassen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31164679 Milieu hygiënische waterbodemonderzoeken t.b.v. baggercontract G6B3 ZN-B Vaarwegen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

leverantie verkeersborden Gemeente Barneveld en Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inkomensconsulent Telefonie Tozo - W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Catering - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Monitoren - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Fietsdetectiesysteem voor de Universiteit van Amsterdam - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dinkeldal Zuid - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Ontwikkeling de Kandelaar Ameide - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-01-2021...
Lees verder

Realisatie van Integraal Kindcentrum (IKC) Keijzershof - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Instandhouding van Proces Automatisering fase 1 - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Planning & Roostering Software - Stichting Pantar Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ingenieursdiensten (DIG-11859) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v de gemeente Midden Groningen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Nissewaard - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Interne verbouwing Huis voor de provincie Utrecht 2e tot en met 6e verdieping installaties - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervangen beschoeiingen - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-01-2021...
Lees verder

Aanbesteding Accountancydiensten t.b.v. Gilde Opleidingen - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422 |...
Lees verder

Brandstofpassen en levering van brandstof en andere bronnen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Diepladervervoer binnen Eruopa - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats...
Lees verder

Infuustechnologie - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Huur veegvoertuigen - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-01-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

P-1004645-21 (RAW VAI), P-1004645-22 (STABU VAI) & 19715 (Parallelbaan) - Het vervangen van vliegtuigafreminstallaties en onderhoud aan de parallelbaan op de vliegbasis Volkel - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-01-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder