maandag 18 januari 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief reactietermijn conceptbesluit versterking gebouwen Groningen

Uitstelbrief reactietermijn conceptbesluit versterking gebouwen Groningen
Minister Wiebes verlengt de reactietermijn van het concept wijziging beleidsregel versterking gebouwen Groningen van 18 januari naar 21 januari.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over kaalkap in Estland voor Nederlandse biomassacentrales
Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over de kaalkap in Estland voor Nederlandse biomassacentrales.
Lees verder

Kamerbrief met stand van zaken over gaswinning Groningen
Minister Wiebes stuurt een brief met de stand van zaken over diverse onderwerpen rondom de gaswinning in Groningen. De minister biedt een aantal rapportages aan en gaat in op enkele moties en toezeggingen.
Lees verder

Uitstelbrief over BNC-fiche over publicatie nieuwe consumentenagenda
Uitstelbrief van staatssecretaris Keijzer over verzending van het BNC-fiche (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) over de publicatie 'COM(2020) 696: Nieuwe consumentenagenda' van de Europese Commissie.
Lees verder

Uitstelbrief over de uitspraak van CBB met betrekking tot TOGS en TVL
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen over de uitspraak van het College van Beroep voor Bedrijfsleven (CBB) met betrekking tot TOGS en TVL.
Lees verder

Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie
Nota naar aanleiding van het verslag over een wetsvoorstel om de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie te wijzigen. De wet wordt gewijzigd vanwege de beperking van de CO2-uitstoot.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie
Minister Van Nieuwenhuizen biedt een Nota naar aanleiding van het verslag aan over een wetsvoorstel om de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie te wijzigen. De wet wordt gewijzigd vanwege de beperking van de CO2-uitstoot.
Lees verder

Kamerbrief over verlenging regeling Garantie Ondernemingsfinanciering
Staatssecretaris Keijzer schrijft een brief over de verlenging van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering.
Lees verder

Bijlage bij verlenging regeling Garantie Ondernemingsfinanciering
Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties.
Lees verder