vrijdag 15 januari 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief op Kamervragen over bericht 'Open of dicht - Hoe het misging met signale...

Uitstelbrief op Kamervragen over bericht 'Open of dicht - Hoe het misging met signalen van Economische Zaken aan winkels'
Uitstelbrief van staatssecretaris Keijzer op Kamervragen over het bericht 'Open of dicht? Hoe het misging met signalen van Economische Zaken aan winkels'.
Lees verder

Kamerbrief over verzoek om afschrift reactie FNV-brief met investeringsvoorstellen voor de Recovery and Resilience Facility
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het antwoord van de minister van Financiƫn en de minister van Economische Zaken en Klimaat op de FNV-investeringsvoorstellen voor de Recovery and Resilience Facility (RRF).
Lees verder

Kamerbrief toepassen rijkscoƶrdinatieregeling op onderdelen hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het toepassen van de rijkscoƶrdinatieregeling op de 150 kV-onderdelen van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost en hoogspanningsstation Tilburg. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Nederlandse reactie op consultatie concept-gedelegeerde handeling taxonomie
De Nederlandse reactie op consultatie concept-gedelegeerde handeling taxonomie.
Lees verder

Kamerbrief Nederlandse reactie op consultatie concept-gedelegeerde handeling taxonomie
Minister Hoekstra biedt de reactie namens Nederland aan op de publieke consultatie van de Europese Commissie over haar concept-gedelegeerde handeling over de taxonomie.
Lees verder

Kamerbrief overzicht voorstellen Nationaal Groeifonds
Minister Wiebes en minister Hoekstra informeren de Tweede Kamer over de eerste investeringsvoorstellen voor het Nationaal Groeifonds die naar de beoordelingsadviescommissie zijn verzonden. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief Risicobeheersing Tegemoetkoming Vaste Lasten
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over bericht 'Nauwelijks coronasteun voor startende ondernemers'
Uitstelbrief van minister Wiebes op Kamervragen over het bericht 'Nauwelijks coronasteun voor startende ondernemers: Ik hou het nog drie maanden vol'. Op dit moment wordt opnieuw naar het steunpakket gekeken.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over de gasopslag in Norg (Langelo)
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over uitstel beantwoording Kamervragen over de gasopslag in Norg (Langelo).
Lees verder