donderdag 14 januari 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief reactie op brief ‘Noodkreet - Motie Moorlag niet langer uitgevoerd door ...

Kamerbrief reactie op brief 'Noodkreet - Motie Moorlag niet langer uitgevoerd door Staatssecretaris Keijzer'
Staatssecretaris Keijzer reageert op de brief 'Noodkreet - Motie Moorlag niet langer uitgevoerd door Staatssecretaris Keijzer'. De motie-Moorlag had betrekking op de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren, die inmiddels is gesloten.
Lees verder

Aanbiedingsbrief Actieprogramma en advies Future Affordable Sustainable Therapies
Staatssecretaris Keijzer en minister Van Ark bieden het Actieprogramma en advies Future Affordable Sustainable Therapies aan.
Lees verder

Aanbiedingsbrief over de tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) EZK 2021 inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de tweede incidentele suppletoire begroting 2021 van EZK en stuurt daarbij de voorstellen van wet en memories van toelichting.
Lees verder

Voorstel van Wet ISB2 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket).
Lees verder

Memorie van Toelichting ISB2 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket).
Lees verder

Kamerbrief voorhang ontwerpbesluit houdende wijziging Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de voorhang van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief risicobeheersing TVL
Staatssecretaris Keijzer beschrijft op hoofdlijnen hoe met het risico op misbruik van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt omgegaan.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over duurzaamheid houtige biomassa
Minister Wiebes meldt dat de antwoorden op vragen over de duurzaamheid van houtige biomassa later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief over Verloop openstelling SDE++ 2020
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de eerste openstelling van de opstelling SDE ++ 2020.
Lees verder