zaterdag 16 januari 2021

DNB: DNBulletin: Veranderende internationale verhoudingen nopen tot versterking EU

DNBulletin: Veranderende internationale verhoudingen nopen tot versterking EU
Nederland heeft baat bij een sterke Europese Unie (EU). Tegen de achtergrond van de veranderende internationale verhoudingen is het dan ook belangrijk dat de EU haar (handels)positie versterkt door regionale handelsverdragen te blijven afsluiten, de interne markt verder te integreren en door de scepsis tegenover vrijhandel binnen de eigen grenzen om te buigen. Dat komt naar voren uit een nieuwe studie van DNB.
Lees verder