zaterdag 30 januari 2021

DNB: DNBulletin: Lasten en lusten van vast en flexibel werk blijven scheef verdeeld

DNBulletin: Lasten en lusten van vast en flexibel werk blijven scheef verdeeld
Flexwerkers hebben een veel grotere kans om werkloos te worden dan vaste werknemers. Zij ontvangen bovendien meestal voor kortere tijd een werkloosheidsuitkering dan werklozen die een vaste baan hadden. Toch zijn de verwachte uitkeringskosten voor een flexwerker gemiddeld veel hoger dan voor een vaste medewerker. Hoewel werkgevers dit jaar hogere WW-premies voor flexwerkers moeten afdragen, weerspiegelen deze niet volledig het werkloosheidsrisico van vooral uitzendkrachten. Daardoor zijn de lasten en lusten van de verschillende arbeidscontracten nog steeds scheef verdeeld.
Lees verder