donderdag 3 december 2020

Online voorlichtingsbijeenkomst WBSO

Online voorlichtingsbijeenkomst WBSO

Wilt u een WBSO aanvraag indienen? Dat kan via het nieuwe aanvraagportaal. Tijdens de online voorlichtingsbijeenkomst laten we u zien hoe het nieuwe portaal eruit ziet en welke voordelen het nieuwe portaal biedt.

Het laatste deel van de presentatie gaat over ketenmachtiging. Dit onderdeel is alleen relevant voor intermediairs of tussenpersonen. Als u zelf WBSO aanvraagt, dan kunt u dit laatste deel van de presentatie overslaan.

Er is tijdens de presentatie ook gelegenheid voor het stellen van vragen via de chat.

Lees verder

Voor de muziek uitlopen met 3D-geprinte accordeons

Accordeonliefhebbers weten het: de beste accordeons komen uit Italië. Casper Burkhardt is sinds 2001 de Nederlandse importeur voor accordeonbouwer Pigini én reparateur van hun wereldberoemde - en prijzige - accordeons. Een paar jaar geleden vroeg hij zich af of hij een goedkopere accordeon kon maken, die ook nog eens goed klinkt. Het antwoord was ja: een grotendeels 3D-geprinte accordeon, die met één druk op de knop uit de printer komt.

Lees verder

Toekomstbestendige Bedrijventerreinen LIVE!

Welke rol spelen bedrijventerreinen in de energietransitie? En hoe stimuleren we energiebesparing, fossielvrij energieverbruik en de opwek van duurzame energie?

In dit webinar komen verschillende onderwerpen aan bod en focussen we onder andere op de deelonderwerpen de energietransitie, groenblauwe bedrijventerreinen en het organiserend vermogen van ondernemers.

Lees verder

"In luiers zitten waardevolle grondstoffen"

Luiers en incontinentiemateriaal belanden meestal bij het restafval. Bij afvalenergiecentrale ARN in Weurt draait sinds vorig jaar een innovatieve recyclinginstallatie die dit afval verwerkt tot nieuwe grondstoffen. De circulaire pilot is een succes: volgend jaar verdrievoudigt de verwerkingscapaciteit.

Lees verder

"Onze aanpak kun je vergelijken met een soort spoedcursus circulariteit"

Heinkenszand, de grootste kern van het Zeeuwse Borsele, krijgt een nieuwe brandweerkazerne. Voor de gemeente een project om kennis en ervaring op te doen met circulair bouwen. Zij werkt aan een Duurzaamheidsvisie met als onderliggende titel 'Samen werken aan een duurzaam Borsele in 2030'.

De brandweerpost krijgt 3 stallingsplaatsen en uitrukdeuren en komt aan de rand van een woonwijk. Een talud met bomen fungeert als een 'visuele groene afscherming'.

Lees verder