woensdag 9 december 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

NRG Manipulators Molybdenum Production Facility - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EU aanbesteding AV Middelen - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Renovatie zuiveringskring Nieuwe Wetering (DIG-11874) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2021...
Lees verder

NCSC - Projectleider Techniek - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Joint Venture Audits - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GWW onderhoudswerkzaamheden en reinigingsactiviteiten - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beleidsmedewerker - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

GEM Software - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectieve Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant...
Lees verder

Beheer en Onderhoud Drukriolering, Gemalen en BBB's - BEL Combinatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerlingenvervoer - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

10100038100 - BD/DI&I - Adviseur IT-informatiearchitectuur - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud markeringen 2021 - 2024 - Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Huurvoertuigen Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gegunde opdrachten DAS provincie Flevoland periode tm 18-09-2020 - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

CBRN Protective Clothing - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Landelijk - Levering en instandhouding van tractietransformatoren - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Acceptatie en verwerking van C-hout voor Reinigingsdiensten Rd4 - Reinigingsdiensten Rd4
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verwerken Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) Cyclus NV - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfskleding Buitendiensten en Afvalstoffendienst INOB - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Pomp packages voor WarmtelinQ/Gasunie - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Projectmedewerker Projectmanagementbureau - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-D-17786-20: Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

19758 - Renovatie Rijkskantoor Surinameweg 4, Haarlem - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-11-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

Aanbesteding Taxatieapplicatie en objectenbeheer - Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33...
Lees verder

Operationele desks - OCCR - Huurdersvereniging OCCR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandverzekering voor gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beleidsadviseur Horeca - directie Veiligheid - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Herontwikkeling Frank van Borselenstraat (Valkenhof/Sporthallen) - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

SBIR - Duurzame mondneusmaskers voor de zorg - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2019074 Raamovereenkomst speelplekken Schagen - Gemeente Schagen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur adviseur/specialist Stedelijk Waterbeheer - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering VMware - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Zwijndrecht - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor leermiddelen in 2 percelen - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering, implementatie en beheer van een financiële SaaS-applicatie - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoudscontract groen en reiniging, gemeente Voorst-2020 - Gemeente Voorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Koolstofbron - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Open House procedure Huishoudelijke Ondersteuning 2021 - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Reiniging en inspectie stads- en dorpsgemalen 2020 - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

OLP SOP 2020 - Stichting Onderwijs Pr1mair
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nationale openbare aanbesteding voor een Energieleverend Geluidsscherm - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0150 Vervanging Middenmeer Noord - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Duurzaamheidsmaatregelen scholen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VIP-vervoer ten behoeve van de Nationale ombudsman - Nationale ombudsman
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Toeristische data op orde - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0266 - Levering stalen masten - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Cochleaire Implantaten en Bone Conduction Device - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwikkeling naar Werk - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor...
Lees verder

BZ EA Management en beheer Knowledge Platform Security & Rule of Law (KPSRL) - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Publiekrechtelijke invorderingsdiensten - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktverkenning "Capacitybuilding for food-horticulture industry" Colombia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Vis voor Hotelschool The Hague - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud wagenpark inclusief reparatie en keuringen - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 |...
Lees verder

Aanvullende dienstverlening overeenkomst vendingmachines - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaakdienstverlening en Glasbewassing - Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31160647: Beheer, Onderhoud en Ontwikkeling van het informatiesysteem "Scheldemonitor" - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Verhuisdiensten UWV 2021 - UWV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Leermiddelen Sint Josephscholen - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31142689: Raamovereenkomst Variabele Onderhoudswerkzaamheden en Verbetermaatregelen in het droge beheersgebied van Rijkswaterstaat Zee en Delta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure:...
Lees verder

Gebiedsadviseur communicatie - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ontwikkelingen in het (internationaal) vervoer - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor ontwikkeling van...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - Stichting Hogeschool voor de Kunsten/HKU
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Benutten mogelijkheid thuisregioschap LTA-overeenkomst voor LTA diensten ’s Heeren Loo (JSLVG zorg op locatie Groot Emaus) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 |...
Lees verder

Renewal Microsoft Services Provider License Agreement - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouwteam Herinrichting Tanthof Oost - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

Raamovereenkomst Operationele Autolease - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Applicatiebeheerder AB Hosting - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levensmiddelen Beroepsbrandweer - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst civieltechnische keuringen - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanleg Derde Onstluitingsweg - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering containers voor milieustraten Uitgeest, Castricum, Heiloo - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL |...
Lees verder

VNG - Financieel Adviseur ter ondersteuning van VUM/Dennis & Eva/UM-w - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Training voor Digicoaches in de Nederlandse Zorgorganisaties - ZonMW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Werken bij site - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brokerdienstverlening ICT Inhuur - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding HRM systeem - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder