dinsdag 8 december 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Inhuur - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Angiostatieven vaatkamers Radiologie - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanvraagbegeleiding particulier natuurbeheer - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation for a Commercial Off-the-Shelf (COTS) software solution for supporting its Value Added Tax (VAT) business processes - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afvalstromen transport en verwerking milieustraat gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Waakvlamovereenkomst calamiteitenafhandeling en onderhoud transportleidingen voor afvalwater - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Renovatie Slibgistingstoren 2 (SGT-2) AWZI Haarlem-Waarderpolder (DIG-11764) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem...
Lees verder

Levering, onderhoud en kalibratie van pipetten - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meedenkende Technisch Civiele Projectleider. - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Advies Mandatering omgevingsdiensten Omgevingswet - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afvalverwerking milieustraat - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom e-waste - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Sneltesten SARS-CoV2 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf buitendienst voertuigen ABG Organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Dienstverlening Coronateststraten - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

CBRN Protective Clothing - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Ontmanteling van Harddrugsproductie- en Opslagplaatsen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud OVL-VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024 - Gemeente Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-12-2020...
Lees verder

Grijsbestekken Gemeente Nijmegen - DAR N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst verwijderen, planten en snoeien bomen 2021 (optionele verlenging 2022, 2023 en 2024) - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanpassing software EOL ivm aanmeldportaal MBO - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering, implementatie en doorontwikkeling van een Business Intelligence platform op basis van Best Value - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Woonrijp maken Woenderskamp en Koudehoek-Zuid - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verrichten van BOEI-inspecties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Magazijnvoorraad - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-06-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Documentbeheer, workflowmanagement en publiceren Ondersteuning Onderwijsgids (OER) - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Herinrichting Schildersbuurt - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-01-2021...
Lees verder

Raamovereenkomst bouw- en woonrijpmaken A1 Bedrijvenpark plandeel West - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212, NEDERLAND...
Lees verder

I&A Diensten - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-12-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Marktverkenning binnen beplanting - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Planten
Lees verder

Plannen en roosteren - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Jeugdhulp 2021 - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ongediertebestrijding en dieptereiniging - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud openbaar groen 2021 - 2022 (optionele verlenging 2023 en 2024) - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Schilderwerkzaamheden - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-03-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Raamovereenkomst Veldbedden - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Flexibele arbeid - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Adviseur Project Management Office (PMO) - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering humaanweefsel - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Tuin- en parkmachines - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Machines voor landbouw of...
Lees verder

Huur materieel en gereedschappen - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

communicatie - Stichting Vilans
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reinigen kolken gemeente Buren, West Betuwe, Tiel en Neder-Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NEN 3140 inspecties van elektrische installaties - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Managed Service Provider - Inhuurdesk - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoering neonatale gehoorscreening & hielprik - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Abri's en Vrijstaande Reclamevitrines - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Routegebonden vervoer Versis, basispunt 7 t/m 11 - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Toetssysteem - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Callcenterdienstverlening - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Trajectbenadering N239a gedeelte N242 - A7 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Leveren van twee tractoren - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medewerker Serviceteam - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31146530: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van de vaarroute en buitenhaven van IJmuiden - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schuif- en draaipoorten en hekwerken - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dienstverlening Aeos - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reinigen, inspecteren en wortelfrezen riolering Bergeijk - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur van personeel voor objectbediening - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31163572: Technisch Advies A6 Lelystad - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reconstructie N273 kom Baarlo - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zij- en Achterlader pers opbouwen en beladingen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf Hemospheres - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding inhuur van Data-specialisten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor aanschaf, implementatie en onderhoud van een ERP-systeem ten behoeve van Cogas - Cogas Facilitaire Diensten BV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

GÉANT Vereniging - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding 3D 360º straatbeelden/panorama foto's/ puntenwolken gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom SWILL - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Monostroom OWS/VWS - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Monostroom OWS/VWS - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Monostroom SWILL - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Erkenningsregeling van de Samenwerkende Waterbedrijven Appendages en Materialen - Brabant Water NV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Best Value: Vervangen klimaatinstallatie hoofdkantoor - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst Centrale IT-hardware en Cloud-broker - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Waterschap De Dommel - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Logistieke Dienstverlening ICT Hardware - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectmanager depot museum Boijmans van Beuningen - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

N2000 Natuurherstelmaatregelen Buurserzand, Horsterveen en Witte Veen - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder