zaterdag 5 december 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Maatwerk driewielligfietsen - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Verkeersmaatregelen - gemeente Westland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tijdelijke Verkeersmaatregelen - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden - COG
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Operationeel uniform - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Druk- en Kopieerwerk - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Hulpverleningsvoertuigen t.b.v Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regio Zuid - Realisatie spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf (SVHL) R-527900 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem Inhuur Luchtverkeersleiding Nederland - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectleider MIRT-Oeververbinding - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Afzet baggerspecie 2021 e.v. - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en onderhoud van meubilair Hogeschool Inholland - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31153734: Modernisering Beveiliging Oosterscheldekering - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure:...
Lees verder

EA Voedingsmiddelen - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud OVL 2021-2024 ABG-organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

31153734: Modernisering Beveiliging ir. J.W. Topshuis Oosterscheldekering - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie realisatie en exploitatie camperplaatsen Sas van Gent - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 |...
Lees verder

Adviseur Ecologie (junior) - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Meetnet vegetatie Gelderland - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen Kolken 2021-2024 in Waalwijk - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

inhuur vakspecialist groen, inhuur machines groenonderhoud en delven en dichten graven - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bemonsteraar, project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering aluminiumzouten - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectleider implementatie taakapplicatie - directie Veiligheid - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom glas - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Warme Dranken voorzieningen - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Mobile voice- and datacommunication services - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Mobieletelefoondiensten
Lees verder

Voertuigen GVW tot 7500 kg - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

DAS Inzet inkoopconsultancy - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Delivery of Sensor Platforms including maintenance services - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-12-2019 | Plaats van...
Lees verder

Europese Openbare aanbesteding: Horecabenodigdheden - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Subsidieadviesdiensten - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS tijdelijke inzet bij - en opdrachten voor - Juridische inhuur - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Nieuwbouw Dierenopvangcentrum Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Mortuariumdiensten - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Dienstverlening in verband met...
Lees verder

Energietransitie - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Servers - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS tijdelijke inzet bij - en opdrachten voor - financial engineering - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2024 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

DAS Strategische bestuurlijke advisering - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2027 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Europese Erkenningsregeling combi & solo Synfra inzake kabel- en leidingwerken - Brabant Water NV
Type publicatie: Erkenningsregeling - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie OSINT - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Communicatie- en...
Lees verder

DAS voor tijdelijke inzet bij - en opdrachten voor - Financieel toezicht - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2027 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Mantelovereenkomst ICT Hardware, support en diensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Economische vraagstukken - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2027 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Bemonsteraar, project Corona GGD - Middelharnis en Zuidland - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Tijdelijke inzet op het beheer van provinciale onroerende zaken (gronden en gebouwen) - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2027 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Bemonsteraar, project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Plafond en Scheidingswanden - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bemonsteraar, project Corona GGD - Middelharnis en Zuidland - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Straatreiniging en onkruidbestrijding op verharding - Gemeente Teylingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoopdienstverlening - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondersteuning ICT-infrastructuur - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Verlichting OVL-beheerders Zeeland 2021-2024 - Gemeente Veere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 | Procedure:...
Lees verder

Digitaal toetsen - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Vomgeving - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maken van grafische ontwerpen
Lees verder

Landelijk - Uninterruptible Power Systems (UPS) - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beveiligingsadviesdiensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

MINBZK Marktconsultatie Energiemonitoring - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Riolering Reiniging en Inspectie vrijverval - Regio Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaiwerkzaamheden landelijk gebied WSHD onderhoudsjaren 2021-2026 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Trainee Informatie management in de rol van Junior Functioneel Beheerder - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering Food en Non-food producten - Stichting Breda University of applied sciences
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gunningen DAS Waterkracht Q3 2020 - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals en printers ROC Mondriaan - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Concurrentiegerichte dialoog - Brainport Smart District: ontwerp, realisatie, operationalisering en voortdurende optimalisatie van slimme infrastructuur - Stichting Brainport Smart District
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Realiseren verplaats- en aanpasbare school en kinderopvang Zuidoostbeemster met bouwteam mogelijkheid - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-01-2021...
Lees verder

31161924: de Realisatie OV & DVM Systemen (RODS) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31161924: de Realisatie OV & DVM Systemen (RODS) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanvullend Midden- en Laagspannings kabel, 2020 - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 | Procedure:...
Lees verder

Delivery and Installation of an electric High Voltage boiler of 25 MW - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

19443 | Terreinvoorzieningen op vliegbasis Leeuwarden te Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2020...
Lees verder

huur en onderhoud van MFP's inclusief het leveren van beheersoftware - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder