donderdag 3 december 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Raamovereenkomst Vliegtuigbrandstof Grades 100 LL NATO-code F18 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Payroll - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Inhuur Onafhankelijke voorzitter intentieovereenkomsten Erasmusvaart - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Procesbegeleider verkenning Afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vaccinaties Hepatitis-B en titerbepaling - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

10800001058 - JustID - Informatieanalist EDDA - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Integraal bomenbestek in de gemeente Haarlem - Spaarnelanden N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Waterwin-transport-svm bijmengsysteem, IBP 2.0 (tankbrand en tankputbrand)v2 - Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verpleegkundige medisch informatielijn - project Corona, GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Koninklijke Kentalis - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst groot onderhoud asfaltverhardingen 2021-2024 Gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ambtelijke werkzaamheden en (startende) zelfstandigen - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Octrooidiensten ten behoeve van Kennisvalorisatie - Erasmus MC
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

"Groenonderhoud gemeente Asten" - Gemeente Asten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-05381-20: Ondersteuning bij het UP!Rotterdam actieprogramma - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderwijskundige diensten Rijk - Met voorafgaande marktconsultatie - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf tractoren gemeente Edam-Volendam - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Onderwijskundige diensten Rijk - Met voorafgaande marktconsultatie - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding van Toeristische marketing voor de gemeenten Castricum en Bergen - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

Microsoft Licenties en Software Assurances - Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland...
Lees verder

Cyclisch onderhoud (asfalt)verhardingen en markeringen - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud VRI's - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Katheters Cardiologie - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND...
Lees verder

Dagelijks onderhoud civiele kunstwerken - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MINVWS Corona - Medische gezichtsmaskers - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Friesland (NL) NL12 | Procedure:...
Lees verder

Levering elektrotechnische, mechanische en tractie artikelen - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Friesland (NL) NL12 | Procedure:...
Lees verder

Afvaldienstverlening - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Informatiecentrum stadskantoor Gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gebouwen voor...
Lees verder

Waterlopen Peel - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoorartikelen - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding 'Accountantsdiensten' - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

MINVWS Corona - Medische gezichtsmaskers type II/R - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Accountancy diensten 2021 e.v. - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Catering automaten - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verkoopautomaten
Lees verder

Financieel medewerker, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak Laborijn - Laborijn
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Schoonmaak-...
Lees verder

AI 2019-0245 Brug Noordhollandsch Kanaal - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

MINVWS Corona - Mondmaskers - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst Groot onderhoud verhardingen 2021-2024 - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionele printers - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering ICT Hardware - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering ICT Hardware - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realisatie Nieuwegein City - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktverkenning Project portfolio systeem - Gemeente Breda
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Reinigingswerkzaamheden aan objecten van waterschap Noorderzijlvest - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder

DJI Ziekenhuiszorg tariefstelling - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Renovatie en uitbreiding gemeentehuis West Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verdiepingsdiagnostiek tbv Dienst Justitiële Inrichtingen - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Volledig Pakket Thuis (VPT) tbv Dienst Justitiële Inrichtingen - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Uitvoeren van laboratoriummetingen ten behoeve van markttoezichtactiviteiten van Agentschap Telecom - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

MINVWS Corona - Mondkapjes - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

MINVWS Corona - Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inzet sluisbediening en havenmeersterschap sociale onderneming - Gemeente Langedijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Logistieke Dienstverlening ICT Hardware - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Hardware - Landstede Groep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MoNoCam systemen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Volledige ontzorging door uitbesteden en centraliseren van inhuurprocessen - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Image Intensifier Night Vision Goggles - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2019 | Plaats van...
Lees verder

Europese aanbesteding "Raamovereenkomst Gebouwinspecties conform NEN 2767" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Leveren, plaatsen en onderhouden containers gemeente Hellevoetsluis - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND...
Lees verder

Neurostimulatoren t.b.v. pijnbestrijding - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie: Strategische partner voor het ontwikkelen, standaardiseren en implementeren van AIRBIM oplossingen voor Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bemonsteraar, Project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Aansluiting Beweegbare Bruggen en Sluizen op centrale bediening PNH - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Technische...
Lees verder

Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek, verhardingsonderzoek & Veldwerk - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder