woensdag 23 december 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

9-D-14242-20: Personenvervoer over water west Maasvlakte - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31155661 Supervisie Ruimtelijke Kwaliteit & Vormgeving (RK&V) A27 Houten - Hooipolder* - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, West-Noord-Brabant...
Lees verder

31154514: het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, district Noord en Zuid - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van leermiddelen en onderwijsdiensten en distributie van leermiddelen van NUOVO Scholengroep - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EU-395 Safety Leadership Program - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

9-L-19413-19 Leveren en onderhouden van CCTV systeem in parkeergarages - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

PERSONENVERVOER OVER WATER ROTTERDAM - DRECHTSTEDEN - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Zaaksysteem - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Doorlopende Construction All Risks (CAR)-Verzekering - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ABG 078 Advies en ondersteuning landschappelijke inpassing infraprojecten - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Inhuur beoordelaars project GGZ - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Bulklevering Dieselbrandstof en AdBlue - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Utrecht - Voorschriften en Eisen Management Systeem - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Huisvuilinzamelingsvoertuig - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie 'Tankautospuit combi en tankautospuit medium' - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst meldingen Openbare Ruimte en Klein Onderhoud Huizen - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327, NEDERLAND...
Lees verder

Wagenparkbeheer en Mobiliteit - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Architectenselectie Nieuwbouw Kompaan College te Zutphen - Stichting Achterhoek VO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Publiekscatering - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf IVC kooien voor kleine knaagdieren, rekken, air behandelingsunits en changing stations, inclusief onderhoud - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Duikwerkzaamheden - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Winkler Prins te Veendam - Perceel 2 - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Analist rapporteur risicomanagement - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Winkler Prins te Veendam - Perceel 1 - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-W-07542-20: Aanbesteding - Asbestsanering Museum Boijmans van Beuningen - Museumpark 18 te Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rioolrenovaties en -reparaties t.b.v. de Gemeente Gouda - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Kolken reinigen Hardenberg en Ommen - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionele accommodatie Nieuwdorp/ Sociaal domein - Gemeente Borsele
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van de Gemeente Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Projectmanager Projectbeheersing renovatie Boijmans van Beuningen - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Monostroom GFT - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Groenonderhoud Gemeente Uden West en Zuid - Gemeente Uden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Heemstede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA doorlopende CAR verzekering t.b.v. Waterschapsbedrijf Limburg - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Programmamanager werkend vervoersysteem Metro aan Zee - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Publiekswerkplekken - stichting de Bibliotheek Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OLP Fedra 2020 - Stichting Fedra
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur financieel personeel - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Levering laagzwaartepunttractor - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur personeel Ambulancezorg - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Publiekscatering - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur project- en programmamanagers - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur onderwijslogistiek - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Innovatiepartnerschap met Startup in Residence Overijssel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ingenieursdiensten t.b.v. de realisatie van de HOV verbinding in Blaricum en Eemnes - BEL Combinatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Het transporteren van brandstof, smeermiddelen en drukwater in bulk - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Allround vormgeving inclusief drukwerkbegeleding - Museum Boerhaave
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Veiligheidsopleiding BEI-Stipel - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering van Kerstgeschenken - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountancydiensten - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag Onderzoek 'Zorg bij de audicien voor volwassenen met perceptieve slechthorendheid' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Sportmaterialen gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preventief- en correctief onderhoud beweegbare Kunstwerken, pompputten en olieafscheiders - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medisch technische apparatuur, Medische ge- en verbruiksartikelen - GGD Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding aannemer nieuwbouw en renovatie VMBO Dordrecht - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

Offshore Elektrolysesysteem voor het PosHYdon Project - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Strandreiniging gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

E academy - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tankautospuiten t.b.v. Veiligheidsregio Brabant-Noord en Limburg-Noord - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Projectleiding verkeerseducatie ROVZ in basis- en voortgezet onderwijs en MBO/HBO 2021-2024 - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Leren en Organisatieontwikkeling 2021-2025 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

IT systeem t.b.v. asbestsanering - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Junior GIS Specialist - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Roosterapplicatie HvA - Hogeschool van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Software Licenties Microsoft Office 365 - Gemeente Borne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Open House procedure Wmo-maatwerkvoorziening 2021 - Gemeente Coevorden en Borger-Odoorn - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU Het Sticht - Chromebooks en toebehoren - Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Cambium - Meubilair CBS De Bron - Stichting Cambium
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Testleider Metro aan Zee - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU D4W - Tablets - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Meubilair - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Niet-Openbaar Loopbaan en Mobiliteit - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU D4W - Chromebooks - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU D4W - Touchscreens - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Echo apparatuur Mid-range - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beeldvormingsapparatuur met...
Lees verder

Groot onderhoud N343 Oldenzaal - Weerselo (WK-2020-11) - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel systeem - Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v de gemeente Waalwijk - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Nieuwegein - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Schouwen-Duiveland - gemeente Schouwen-Duiveland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf; Arbeidsongeschiktheidsverzekering medewerkers Stichting Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder