zondag 20 december 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Coördinerend Verbinder - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Integraal servicemanagement - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BD/DGRR - Business/Informatie-analist ketenvoorzieningen - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Developer Engineer - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

VNG - Implementatieondersteuner Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Spect CT - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder