woensdag 2 december 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Vormgevingswerkzaamheden - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering smalspoortractoren WRIJ - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Snijbloemen gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Raamovereenkomst inwinnen verkeersgegevens t.b.v. mobiliteitsgedragscampagnes - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 |...
Lees verder

Maaibestek onderhoudsjaren 2021-2022 - Gemeente De Wolden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trajectaanpak N417 - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

LZH Julianadorp - Den Helder - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Waakvlamovereenkomst t.b.v. het aanbrengen van stortsteen en gietasfalt - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Schoonmaakonderhoud - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Realisatie en exploitatie WKO net Binnenstad Den Haag (ERDH) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

Trainingsprogramma ecosysteem voor ondernemers - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jobmarketing WRIJ - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijksbrede aanbesteding Inhuur Interim-Management en Organisatieadvies (IMOA) - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Rijksbrede aanbesteding Auditdiensten - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Rijksbrede aanbesteding Inkoopadvies - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verpleegkundige - project Corona GGD (outbreak team) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering ROC Mondriaan - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Het creëren en het beheer, onderhoud van een digitale koppeling t.b.v. het ontsluiten van vogeldata - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

eHerkenningsmiddelen BD 2020 - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

FA & PSA/HRM-systeem - Stichting Wellant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Hulp bij het huishouden - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering Batterijen en Accu's - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

SBIR - Oproep Hyperspectrale satellietdata voor de begaanbaarheid van terrein voor militaire operaties - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sportvloeren en Wandbekleding - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Industriële reiniging van petrochemische installatie(delen), logistiek en bijbehorende werkzaamheden - Ministerie van Defensie - Defensie Pijpleiding Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur chemisch analist - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwrijp maken wijk Palenstein - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-12-2020...
Lees verder

EA Accountant Dienstverlening - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation Quality control Inspectors SNG Spain - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Senior informatiebeheer IT Architectuur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Milieutoezicht - Omgevingsdienst Regio Arnhem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beveiligings- en serveillancediensten - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Applicatie Werk & Inkomen (W&I) - ISHW
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2099 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nationale aanbesteding binaskmeubilair - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

6 x 2(2) chassis (hydrodrive) bedrijfswagen met opgebouwde autolaadkraan met graafbak en vaste opbouw van 2/3 zijdige kipper - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

17185 Schietfaciliteiten Soesterberg Bouwfase 1 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

1-L-13963-20: Geschenken - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2 Vrachtwagens met haakarm en autolaadkraan - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Barneveld - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Het boren van winputten - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Onderhoud bomen Midden-Drenthe - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud gebouwen - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tooling, onderhoud, beheer en doorontwikkeling datawarehouse gemeente Tiel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NEN 3140 inspecties van elektrische installaties - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ingenieursdiensten - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding "aanschaf VTH-applicatie gemeente Middelburg" - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Burgerzaken applicatie - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en...
Lees verder

Vervolg Marktconsultatie Kadaster Service Hub - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Onderzoek Case Studie 1 Bestaande patiëntenregistratie in de oncologie - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) Inhuur personeel - Gemeente Zwartewaterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2020 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Herinrichting Schildersbuurt - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31003668: Aankondiging van een wijziging aanpassen verbindingsboog A8 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

CPOB te Tiel, EA Schoonmaak & Glasbewassing - Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van mobiliteitskaarten ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Catering - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Groot onderhoud Asfalt 2021-2015 Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beheer en onderhoud grondwatermeetnet gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren, uitrollen en repareren van smartphones - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Erkenningsregeling Dakrenovaties - Oasen N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Full service marketing communicatiebureau - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning postdiensten - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Schriftelijke marktconsultatie aanbesteding zonnepanelen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud aan elektrotechnische installaties Stadhuiscomplex - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwkundig- en installatieonderhoud Stadhuis Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitbesteden sequencing-analyse van samples t.b.v. het project CSBabyBiome and Lifelines-NEXT - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Duitsland DE |...
Lees verder

NO Geotechnische Diensten GMO toevoerboezem Hardinxveld - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Geotechnische diensten
Lees verder

Directievoering en toezichthouden - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beveiligde printdiensten ten behoeve van Logius - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vooraankondiging Geothermieprojecten Westland - N.V. HVC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure: | CPV: Bouwen van mijnschacht
Lees verder

Verkoopprocedure voormalig schoolgebouw Wommels - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Ingenieurs- en Adviesdiensten 2021-2025 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitruktenues - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ondersteuning Auditteam Voetbal en Veiligheid - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie renovatie en onderhoud liftinstallaties - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging door middel van een kopersprofiel | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groningen...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding renovatie en onderhoud liftinstallaties - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor levering van vaste & mobiele telefonie - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Werkkleding & -schoenen Cedris - Cedris
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering minicontainers inclusief identificatiechips en aanvullende dienstverlening - RAD HW B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ingenieursdiensten 2021 - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Toegangscontroleapparatuur t.b.v. Dienst Justitiele Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Selectie bouwkundig aannemer en een installateur VSO THRIANTASCHOOL - Gemeente Emmen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-12-2020...
Lees verder

Raamovereenkomst Leren en Organisatieontwikkeling 2021-2025 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Gebruiksgoederen forensische opsporing - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf inzake beheer, onderhoud en doorontwikkeling De Wegenkaart Ontheffingen - RDW
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Bouwkundig onderhoud, schilderwerken, dakwerken - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder