zaterdag 19 december 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Voeding (DKW, vers, brood- en banket, non-food en convenience maaltijden) - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Drukwerk - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum TOP
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur case studie begeleider data/IT - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Market consultation for a Commercial Off-the-Shelf (COTS) software solution for supporting its Value Added Tax (VAT) business processes - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Leveren van...
Lees verder

Ontwerpdiensten - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Leasefietsen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. buitensportaccommodaties Blikkenburg-West, Noordweg & Dijnselburg Zeist - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Algemene Voorziening Schoon en Leefbaar Huis (AVSLH) - Gemeente Heerde
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur materieel inclusief bediening tbv. onkruid- en veegvuilbeheersing op verhardingen en uitvoering groenprojecten. - WSD
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Projectleider H2GO. - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Herhuisvesting iederz Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113...
Lees verder

Raamovereenkomst reiniging kolken en goten - Gemeente Raalte
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering van bepakkingsmateriaal - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324, NEDERLAND NL...
Lees verder

Gunningen Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) Bedrijfsvoering TU/e 2020 Q4 - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Military vehicular VHF-GPS antennas - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Koopstromenonderzoek 2021 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding onderhoud Werktuigbouwkundige installaties Stein - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brugbediening - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125, NEDERLAND NL |...
Lees verder

CAR verzekering ten behoeve van de gemeente Eemsdelta - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112,...
Lees verder

Levering van farmaceutische verbruiksproducten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitzenden - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Reiniging, onderhoud, reparatie en keuring ondergrondse containers, bovengrondse containers, cocons en containerbehuizingen. - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Noord-Holland NL32,...
Lees verder

Roostersysteem - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Website HTH Design, hosting, beheer en onderhoud - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Programma secretaris - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Request for Information Advanced Stinger Trainer - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

EA Tolkdiensten live en op afstand ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie procesmanagement tooling - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Tentamensysteem incl proctoring - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423,...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Reimerswaal - Gemeente Reimerswaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

J016-DCO_Afvalverwijdering 2 - Scalda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Specialistische Media Entertainment Devices en Special Import - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS Fotografie, filmapparatuur en accessoires - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Maaien van gazons en ruwe terreinen 2021-2022 Eijsden-Margraten - Gemeente Eijsden-Margraten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ervaren Business Architect / ICT Consultant - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Systeemoverzichten Stedelijk Water Noordkop - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

GON-40-21-062-T01 Bouwteam landelijke inrichting parkeerdek Duin Kop Zuid - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landmeetkundige werkzaamheden - provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tussentijdse contractering Wmo Begeleiding - gemeente Westerveld en Zwartewaterland - 18016AD - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Grafische vormgeving en dtp werkzaamheden - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Octrooidiensten ten behoeve van Kennisvalorisatie - Erasmus MC
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Vernieuwing zeeland.nl - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT Hardware - NOS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gunningen Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) Bedrijfsvoering TU/e 2020 Q4 deel 2 - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - VTH-Systeem - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Fullstack developer - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor aanschaf, implementatie en onderhoud van een ERP-systeem ten behoeve van Cogas - Cogas Facilitaire Diensten BV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

TRAPO Hammerflier (Vitens) - Vitens N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: | CPV: Werkzaamheden in verband met...
Lees verder

Leerling informatiesysteem - Stichting Katholiek Onderwijs Enschede
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Twente NL213 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bestek tbv onderhoud wegverhardingen en waterschapswegen in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinwaterkelder Hammerflier (Vitens) - Vitens N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: | CPV: Werkzaamheden in verband met...
Lees verder

De ontwikkeling van het satellietdataportaal - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur van personeel - Omgevingsdienst Haaglanden *
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor Financiële & HR diensten - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Het uitvoeren van integraal onderhoud en het oplossen van storingen aan alle elementen in gebouwen die deel uit maken van de tijdelijke huisvesting van het Binnenhof - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Betalingsverkeer - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Informatiecentrum stadskantoor Gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gebouwen voor...
Lees verder

Informatiecentrum stadskantoor Gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

VO Zeeuws Vlaanderen - Touchscreens - Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

RNLAF F-16 Repair F100 Accessories 2020-End Life of Type - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van...
Lees verder

Exploitatie abrireclame - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

1-W-24531-19 Metro aan Zee, Stations en Baan Spoorverlenging - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Microsoft licenties MGR Rijk van Nijmegen - Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31156679: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidsbestrijding Overijssel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AT-2020-34: Dialoog Monitoring selectiebeleid Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionals en printers ROC Mondriaan - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Case Studie 2 Niet-oncologische weesgeneesmiddelen - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

P-1004155NW2021 | Inspectie en onderhoud mechanische luchtbehandeling op diverse militaire objecten in Noord-Holland en Utrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering laagzwaartepunt tractor - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Noord Veluwse Gemeenten - Gemeente Hattem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Informatiecentrum stadskantoor Gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Selectieleidraad marketing en communicatie - NV SRO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering laagzwaartepunt tractor - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure accountantsdiensten voor Veluwse Onderwijsgroep - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Mobiele Telefonietoestellen UWV 2020 - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aannemer Centrum - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND...
Lees verder

31166469 Marktconsultatie HoutenBruggen Sneek - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare verlichting en verkeerregelinstallaties - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31166469 Marktconsultatie Houten Bruggen Sneek - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

KSU - OLP - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Verhardingen - gemeente Landsmeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer fietsenstallingen Schiedam - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0395 Groot onderhoud en vervanging civiele constructies - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Geurmonitoringsnetwerk - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst: “Inspectie en onderhoud Terreinverlichtingsinstallaties & Verkeerslicht-installaties” - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Heusden - Gemeente Heusden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2020-0263 Bezoekersstromen: aggregeren, voorspellen en beïnvloeden - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Herbestemming Statenzaal - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

MINVWS Corona - Verlenging coronadashboard 3 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Klinknagel onderzoek - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inrichten Treebeekplein met bijkomende werkzaamheden. - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-01-2021...
Lees verder

WiFi - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Trainee Bouwinspecteur Concepten - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervoer op maat - Werkvoorzieningschap Weert eo, de Risse
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Virtualization III - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectief warmtesysteem Laakhavens te Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Andere...
Lees verder

Market consultation - Cleaning services in Norway for the Dutch Ministry of Defence - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wasserij- en stomerijdiensten
Lees verder

Bewegwijzering en signing UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktoriëntatie consultancy EU Market Expert Fresh Fruit and Vega - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke...
Lees verder

WiFi - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

A high vacuum, Plasma and Radical Exposure Tool (PRET) - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2024 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding voor het uitvoeren van Laboratorium Analyses voor waterschapslaboratorium Aqualysis - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Roll Coating system - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423...
Lees verder

Circulaire Veiligheidskleding, Bedrijfskleding en schoeisel - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Maaien bermen en watergangen 2021-2024 Gemeente Goes - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

e-HRM gemeente Maashorst i.o. - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNG – Aviseur leveranciersmanagement Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Agglomeratie...
Lees verder