donderdag 17 december 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Wmo Ondersteuning, Huishoudelijke Ondersteuning en Lokale Jeugdhulp (extra openstelling) - Gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (Voorne) - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Afvalverwerking - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Uitgebreide Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitgebreide Brandverzekering Waterschap Vallei en Veluwe - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - Gemeente Bodegraven - Reeuwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Elektrische bedrijfswagens - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie dienstverlening inzake VAC therapie extramurale zorg - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische verbruiksartikelen
Lees verder

10100037874 BD/pSG DEA (Senior) Eigenaarsadviseur - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kantoorartikelen - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering en onderhoud van interieurbeplanting - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding brandverzekering - Gemeente Staphorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vooraankondiging tot gebruik onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: tijdelijk verlengen van leasecontracten - Stark
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Drenthe...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding 'Voorschoolse educatie' - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening Arbeidsbemiddeling en -toeleiding - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230,...
Lees verder

Senior Inspecteur (voor begeleiding junioren) - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maaien gras- en kruidachtigen gemeente Buren - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

(20077-7) Onderhoud groen Nuth en Grijzegrubben - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

(20077-8) Onderhoud sportvelden gemeente Beekdaelen - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Reinigen en inspecteren persleiding Maassluis - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland...
Lees verder

(20077-9) Onderhoud Bomen gemeente Beekdaelen - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Integrale ontwerpopdracht (energieneutrale en circulaire) nieuwbouw Vissershavenstraat 2-4 Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Functioneel Applicatie Beheer As A Service (AFAS Online) - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bemonsteraar, Project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Market consultation NGS Sequencer - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Detectie- en analyseapparatuur
Lees verder

Beheer Management Systeem voor elektrotechnische assets - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 |...
Lees verder

Raamovereenkomst Drukwerk Voedingscentrum - Voedingscentrum Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Drukwerk Voedingscentrum - Voedingscentrum Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering IT hardware met dwingende spoed vanwege Covid-19 - Stichting Hogeschool voor de Kunsten/HKU
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

ROVK maaien wegbermen en waterkeringen 2021-2024 - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Duurzaam en veilig bodembeheer - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Volledig Pakket Thuis 2021 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

A08.135. 2020 Levering van mini- en rolcontainers - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Medtronic DBS-producten voor vervangingen en revisies - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Studie systeemintegratie wind op zee 2030–2040 - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderzoek en...
Lees verder

Zaaknr. 31161344 Actualiseren monitoringdata geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Drechterland - Gemeente Drechterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder

Servers en Storage - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vaste en mobiele telecommunicatie diensten - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

SURFwireless 2.0 aanbesteding - SURFnet B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Interactieve Presentatie Schermen (CVO) - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verkeers- en straatnaamborden - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verkennings- en ontwerpfase verlengde velostrada schakel II - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Verkiezing Meest toegankelijke gemeente van Nederland 2021 - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Martkverkenning robotisering - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Industriële robots
Lees verder

Verkeerstellingen - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding ENSIA-tooling - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Raamovereenkomst levering Containers 20ft ISO 1CC Transport AD - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realisatie Schoenenmuseum B+I - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ROVK maaien watergangen 2021-2024 (Ten noorden van de Westerschelde) - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market Orientation Marketing and PR support for the NFIA in London - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Zakelijke...
Lees verder

Hydraulische vloeistof H-540 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie: Strategische partner voor het ontwikkelen, standaardiseren en implementeren van AIRBIM oplossingen voor Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitwerken van...
Lees verder

Mendix Advanced Business Engineer DQT - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MLO 2021: Hulp bij het huishouden - Gemeente Roermond
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Concessieovereenkomst A0-reclamedisplays - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Instelling DAS Inhuurdesk - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MINVWS Corona - Hosting coronamelder.nl - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Advieswerkzaamheden beheermatig groenonderhoud 2020 tm 2024 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Casco operationele voertuigen - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Motorvoertuigen voor...
Lees verder

schoonmaakdiensten en glasbewassing Gemeente Weert voorbehouden aan partijen die voldoen aan art 2.82 Aanbestedingswet - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422...
Lees verder

EA Multi Channel Communicatie - GBLT - 2020 - GBLT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gereedschap - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Buitensportaccommodaties gemeente Oirschot - Gemeente Oirschot
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MINVWS Corona - Verlenging coronadashboard 1 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Breed Basisteam Volwassenen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Casco bedrijfsvoertuigen - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Motorvoertuigen voor...
Lees verder

Interne post- en pakketbezorging - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Gegevensinwinning van wettelijk beschermde soorten flora en fauna (NDFF) - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - Ingegoten Spoor - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

ROVK maaien watergangen 2021-2024 (Ten zuiden van de westerschelde) - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verklaring vrijwillige transparantie Enterprise Service Bus (ESB) incl. ebMS module - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering, onderhoud, revisie frequentieomvormers - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouwteamopdracht Middenboulevard "De kust gezond" te Scheveningen - Woonrijp maken - fase 1 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Innovatiepartnerschap Inzameling Groente Fruit en Etensresten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Glasbewassing en gevelreiniging - Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Digitale toetssoftware - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Opleidingssoftware
Lees verder

Glasbewassing en gevelreiniging - Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ERP systeem - VU medisch centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31153775: Samenwerkingsovereenkomst renovatie bewegingswerken Oosterscheldekering - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Offshore Terminal Rotterdam verlenging zeekade - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Marktconsultatie Mondzorg ten behoeve van Dienst Justitiële Inrichtingen 2021 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Herinrichting centrumgebied Uithoorn en Amstelhoek - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Publicatie persoonlijke beschermingsmiddelen tbv covid 1e golf - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

AT/2020/33: Marktverkenning groot variabel onderhoud Haringvlietsluizen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Financieel systeem, gemeente Someren - Gemeente Someren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MOA - Bedrijfskleding - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kleding,...
Lees verder

Project Management Support and communication Interreg 5B EXSKALLERATE - Regionale Ontwikkelingsmij. InnovationQuarter
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

N383 Marsum rotonde en fietstunnel - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arts - Project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Open House Schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

GÉANT IP Routing and Switching Support - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Financieel systeem, gemeente Someren - Gemeente Someren
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Koerierszendingen - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud kleine brandblusmiddelen - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Forensische zorg 2020 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inhuur Flexibele Arbeidskrachten op basis van een Uitzendovereenkomst voor levering van Geestelijke Verzorgers ten behoeve van de Dienst Geestelijke Verzorging / Dienst Justitiële Inrichtingen (IFA Geestelijk verzorgers DGV 2020) - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Uitvoeren van wettelijke keuringen en het opstellen van keuringsdocumenten, jaarlijks preventief- en correctief onderhoud (storingen), oplossen van manco's aan rioolpompinstallaties op diverse Defensielocaties in Nederland. - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Spaarnesant- Touchscreens - Stichting Spaarnesant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Warme dranken automaten - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud terreinen Recreatieschap Stichtse Groenlanden en landterreinen Loosdrechtse Plassen, 2021-2023 - Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OPOD - OLP - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Concessie Openbaar Snelladen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 16-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder