dinsdag 15 december 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Inhuur medewerker sanering wegverkeerslawaai - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie Bancaire dienstverlening Garantstellingsregeling curatoren - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kredietverlening
Lees verder

Marketing en Communicatie - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Levensmiddelen Beroepsbrandweer - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering, implementatie en onderhoud van een FP&A tool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31142017: Opwaardering Twentekanalen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud drukriolering - Gemeente Veere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31138794: Prestatiecontract Vaarwegen, Oevers en Dijken in MN Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beschikbaar stellen, implementeren en onderhouden Communicatie Management Systeem verzamelcontainers en Toegangscontrolesystemen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mobiliteitsvoorziening t.a.v. dienstreizen - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Ondersteunende diensten voor...
Lees verder

AVM Levering presentatie faciliteiten voor onderwijsruimte - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktverkenning Standaard Software en bijbehorende dienstverlening - Gemeente Emmen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Advies over software
Lees verder

Parkeerbeheer Harlingen 2021 - Gemeente Harlingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND...
Lees verder

Europese Aanbesteding Multifunctionele Printers - Stichting Orion
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

(Heraanbesteding) Levering standaardprogrammatuur en aanverwante dienstverlening - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijinstructiecapaciteit ten behoeve van Optische en geluidssignalen (OGS) gerelateerde opleidingen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het verwerken van matrassen - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Reinigen en inspecteren riolen 2020-2023 - Gemeente Renkum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND...
Lees verder

Deelname aan Dynamisch Aankoopsysteem "Werken in Gelderland" door Avri - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Schoonmaak- en...
Lees verder

Ophogen terrein Heveskes Delfzijl - Groningen Seaports NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Drukwerk - Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ter beschikkingstelling, inrichting, migratie en beheer cloudoplossing voor HRM - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422...
Lees verder

Ontmantelen depot Heveskes oost te Delfzijl - Groningen Seaports NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112,...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Keuring & Onderhoud van Arbeidsmiddelen - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Allround vormgeving inclusief drukwerkbegeleding - Museum Boerhaave
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Touchscreens - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Junior Inkomensconsulent team Heronderzoeken - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

WMO Consulent gemeente Berkelland (32-36 uur / 3 maanden) - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

A07.76.2020 Levering Camouflagedoek Morspoortgarage - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Adviesdiensten Oncologie - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Masterplan voor de Welang rivier in Indonesiƫ - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kwaliteitsmedewerker - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BHV en EHBO opleidingen en trainingen - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inrichting depotruimten museum Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Leerlingenvervoer gemeente Son en Breugel - Gemeente Son en Breugel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groengereedschap en Persoonlijke Beschermingsmiddelen Cedris - Cedris
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inburgering Rivierenland - Maatschappelijke Begeleiding - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

1-W-04607-20: Herinrichten Jan Ligthartplein en Montessoriweg - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie DNWG kantoorpand Anthony Fokkerstraat te Goes - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure:...
Lees verder

Jobmarketing - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Siemens bloedgasanalyse testen + onderhoud - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Telefoniediensten - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voertuigen GVW tot 7500 kg - Gemeente Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Directie UAV en toezicht Reconstructie Centrum Bocholtz-Gemeente Simpelveld - Gemeente Simpelveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

Aanbesteding energie (elektra en gas) gemeente Goeree-Overflakkee - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Kleine grondstromen (Afvalverwerking) - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie minder milieubelastend baggeren van de Rijnhaven - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bagger- en pompwerkzaamheden
Lees verder

Publiekscatering - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AT-2020-32: Marktconsultatie ontwerpen, realiseren en onderhouden vervanging besturingssysteem Hartelkering en Maeslantkering (BEST2DO) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Storten van ernstig met lood verontreinigde grond - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Eenmalige toetreding Huishoudelijke Hulp 2021 - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2020-0275 RAW-raamovereenkomst voor maaiwerkzaamheden in de Gemeente Weesp - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Standaardlicenties en Software Asset Management provincie Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-04-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gemeente Oss_Borstelen en vegen verhardingsoppervlakken Gebied 2 2021-2024 - Gemeente Oss
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europees niet-openbare aanbesteding Raamovereenkomst ingenieursdiensten - Gemeente Meppel - Gemeente Meppel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Drenthe NL133 |...
Lees verder

A08.125.2020 Bestrijding Japanse Duizendknoop - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

31163425 Herberekening betonnen t-liggers - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landelijk - Functioneel en technisch applicatiebeheer Video Management Systeem (VMS) - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schilderwerkzaamheden t.b.v. het vastgoed van gemeente Gorinchem - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31151613: Raamovereenkomst leveren ballenlijnen stormvloedkeringen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

1-D-14970-20: Sociale uitvaart - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raambestek NDT 2020-05 Asfaltonderhoud 2021-2023 - Gemeente Dinkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Abonnement Springer Uitgeverij - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanbesteding ABRI's en vrijstaande reclamevitrines - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

UvA HvA - Uitgebreide Gevarenverzekering - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Procesautomatisering en kalibratie - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leerlingenvervoer v.a. schooljaar 2021/2022 - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Bestrijding Eikenprocessierups gem. Oss - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drukken Havenkrant en Kantoor gerelateerd drukwerk - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Zelfsluitende kering Steyl-Maashoek - Waterschap Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2021...
Lees verder

Critical Event Management System - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Levering en onderhoud voor duurzame gladheidsbeheersing - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding HRM systeem - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Tolkdiensten - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verlenging contract Warme Dranken Automaten - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

MFA Nieuwdorp - Gemeentehuis Borsele
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder