zaterdag 12 december 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Transporteren (optioneel) en verwerken bouw- en sloopafval (BSA) Milieustraten Nijmegen, Wijchen en Malden. - DAR N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheids- en werknemersschadeverzekering - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

31147146: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NPEC (Netherlands Plant Eco-Phenotyping Centre) Ecotrons - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

EA Onverzekerbare Vreemdelingen Taxivervoer (OVTV) - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technische adviesdiensten op het gebied van vastgoedbeheer - Gemeente Bernheze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WGA ERD verzekering ten behoeve van de gemeente Lansingerland - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Prolander. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Optimalisatie Lettelberterbergboezem - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Functiewaarderingssysteem - Bakkenistmethode - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31149680: Het meerjarig in stand houden van de sluiscomplexen Weurt en Heumen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering inclusief onderhoud Onbemande Luchtvaartuigen 2020 - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verbouwing en uitbreiding De Titaan, Saturnusstraat Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

A01.13.2020 Verzuimbegeleiding - Servicepunt71
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Leermiddelen - Stichting voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag voor Veenendaal en omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Opleidingen voor handhaving in de openbare ruimte - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Marktconsultatie Hulpverleningsvoertuigen t.b.v Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Additionele ritten Leerlingenvervoer (voormalig perceel D) - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integrale (vervangende) nieuwbouw Kindcentrum De Wrâldwizer te Oosternijkerk - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland NL124...
Lees verder

GON-50-20-052-K01 10 kunstwerken in de wijk Nobelhorst te Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-11-2020...
Lees verder

AI 2019-0517 CAN Elzenhagen Zuid aanleg Elzenhagensingel tussen Gare Du Nord en Nieuwe Purmerweg - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

BD EA Kraanauto's met haakarmsysteem - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brediuslocatie Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ondersteuning DRIS - Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen en Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GON-50-20-052-K01 10 kunstwerken in de wijk Nobelhorst te Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-11-2020...
Lees verder

Mobiele telefonie en data - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Panoramabeelden - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31162867: PB PPO Zuid-Nederland - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

(Corona) Crowd Control Den Haag en Safety & Security Scheveningen kuststrook - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitgebreide Gevaren Verzekering - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Zaaksysteem gemeente Zutphen - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Uitzenddiensten en Payroll Stichting Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

e-HRM en salarisadministratie - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS strategisch advies: duurzame energie, circulaire economie en biobased economy - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom metaal - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Netwerkcomponenten, Support en Diensten - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Adviesdiensten Oncologie - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitgebreide gevarenverzekering - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Boa diensten t.b.v. Boxmeer, Grave, Nijmegen en Venray i.v.m. regionale aanpak overlast gevende asielzoekers - Gemeente Boxmeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Telefonie (SaaS/Cloud) - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Zeist 2021-2024 - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur flexibele arbeidskrachten - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding warme drank automaten - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Request for Information Advanced Stinger Trainer - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

31108436: Het ontwerpen en uitvoeren van overnachtingsplaatsen Beneden-Lek - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-02-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Herbruikbare steriele OK jassen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kleding voor medisch personeel
Lees verder

Klimaatinstallatie Verkeerscentrale Papendorp - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

RAW Raamovereenkomst Onderhoud Sportparken 2021-2022 - Gemeente Echt-Susteren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst LEF-Facilitatoren - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Functioneel beheer en onderhoud en doorontwikkeling Exact applicaties - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Voorzieningen Begeleiding en Sociale Basis - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke diensten
Lees verder

Levering Warmtebuffers voor de nieuwe Warmtecentrale Zernike - WarmteStad BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Laptops studenten ROC MN - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Grondwatermeetsysteem - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BZK EA Projectgroep lokale rekenkamers - Haagse Inkoop Samenwerking
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0704 Instandhoudingsanalyse W&E installaties beweegbare bruggen en sluizen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Het bezorgen van waardedocumenten - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw IKC De Toermalijn Wormerveer - Agora Zaanstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2021...
Lees verder

Mobiele toegangspartij voertuigen (speedgate) - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst werktuigbouwkundige materialen - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rapid Circular Contracting - Warme en koude drankenvoorzieningen H2O gemeenten - Gemeente Heerde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31156903: ontwerpen en uitvoeren van renovatie taatsen en deuren Volkeraksluizencomplex - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-07-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

31160462: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel Systeem - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mobiliteitshub Nieuw Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Herstraatwerkzaamheden K&L - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

3 casusregisseurs Jeugd en Gezin (28-32 uur) - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering van de Rijksuniversiteit Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Eindhoven - Verbouwing The Core - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414...
Lees verder

Vergunningverlener Omgevingsrecht bouwen (3 maanden / 36 uur) - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouw- en woonrijp maken Akkerlanen - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud: 2 Cabin RHIB's - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

WMO Consulent gemeente Berkelland (32-36 uur / 3 maanden) - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vervangende nieuwbouw en renovatie basisschool De Vliermeent te Den Haag - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Basis psychologische onderzoeken - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud walmuren en vestingwerken - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud OVL-VRI gemeente Delft & Rijswijk 2021-2024 - Gemeente Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-12-2020...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom hout - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwkundige opnames, trillingsmetingen, deformatiemetingen en registratie en behandeling van klachten en claims - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Audits Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervoerscapaciteit Vraagafhankelijk taxivervoer voor Regionale Vervoerscentrale Stedendriehoek PlusOV - Gemeente Lochem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Ecologie (medior) - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT-Applicatie Werk & Inkomen (Participatiewet) - WerkSaam Westfriesland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Inzet exploitatie FutureLand - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

MINVWS Corona – Coronadashboard 3 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Lease van een wagenpark - Stichting WerkvoorHeerlen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

MINVWS Corona - Verlenging coronadashboard 3 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Indicatieadvisering Wmo en Pgb-regievoerderschap - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Senior adviseur informatiebeveiliging bij de IBD - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder