vrijdag 11 december 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Marktconsultatie Gladheid meldsysteem - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Installatie...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Schoonmaak voor Keizer Karel College - Stichting Keizer Karel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening overbruggingsovereenkomst - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Dienstvoertuigen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Theaterbelichting en ophangvoorzieningen voor Fontys Hogeschool voor de Kunsten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL...
Lees verder

Sanitaire containers ten behoeve van basisaccommodatie - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31109303: Aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Reagentia ten behoeve van de analyserobot DiaSorin - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanhangwagen Mobiele LichtKrant (AMLK) t.b.v KMar. - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst inzake de levering van ongelode benzine (min. RON 95 en max. 5% ethanol), NATO-code F-67 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoeren onderhoud flatrack brandstof met pompeenheid & flatrack brandstof bulk - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning "Capacitybuilding for food-horticulture industry" Colombia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Werkplekapparatuur gemeente Apeldoorn 2018 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Textielinzameling, verwerking en vermarkting - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Saturatiemeters – Erasmus MC- Sophia - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA ERD verzekering ten behoeve van gemeente Overbetuwe - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

EA Speed Pedelecs - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

18417432 - Inhuur Ondersteuning WSM Managers - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanpassen Kunstwerken voor Vismigratie 2019-2021 - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Contractmanager/projectleider laboratorium diagnostiek, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

18533892 - Inhuur Sr. Medewerker Techniek DVOW - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rioolrenovatie 2020-2024 - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 |...
Lees verder

Stichting Staring College - Stichting Staring College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktinformatiedag circulaire kantoorinrichting - RCC methode - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kantoormeubilair
Lees verder

Maaien gras- en kruidachtigen gemeente Buren - Avri
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoudsbestek Verkeersregelinstallaties Gemeenten Arnhem, Rheden en Overbetuwe - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

het digitaliseren en coderen van dagboekjes van het TijdsbestedingsOnderzoek - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Outreachend jongerenwerk - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en...
Lees verder

Landelijk - Levering, installatie en instandhouding van Handhaving- en Benuttingsysteem Fietsenstallingen (HBF 3.0) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-W-22996-20 Rioolvervanging Architectenbuurt fase D Arent van 's-Gravesandestraat e.o. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CMS Systeem - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Elektronisch Voorschrijf Systeem - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bemonsteraar, Project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Geregistreerde inzameling van huishoudelijke afvalstoffen in de gemeenten Dalfsen en Twenterand - N.V. ROVA Holding
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kwantitatief communicatieonderzoek (Ea0083) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Research communities (Ea0084) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Horecavoorziening Padualaan 101 - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kantine- en cateringdiensten
Lees verder

Kwalitatief communicatieonderzoek (Ea0082) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Communicatieprofessionals 2021 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bemonsteraar, Project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verlenging beheer en onderhoudsdiensten applicatie CREWS/CREWSNS - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Opdracht aan Stichting Aktief - Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schoorstraat, laanherstel - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bemonsteraar, Project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese architectenselectie Zuyderzee Lyceum Lemmer - Stichting VariO-Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Archief en Collectiebeheersysteem - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vervoer op Maat - Gemeenschappelijke Regeling WAVA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inleen projectleider Regionale Energie Strategie West-Brabant - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur personeel ter bestrijding COVID-19, volgens de 'versnelde openbare procedure' - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Bemonsteraar, Project Corona GGD - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Lichtmastreclame - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie levering en montage LED Lijndisplays in Combino trams - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Achterhoekse gemeenten - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake levering spuiten + veiligheidsnaalden achteraf - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Software aanschaf en licentie advisering - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

Leermiddelen - Christelijk College De Noordgouw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaak en Glasbewassing 2021 - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C,...
Lees verder

Vernieuwbouw Koning Willem II College Tilburg - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-01-2021...
Lees verder

Reinigen en inspecteren vrijverval riolering, reinigen drainage en reinigen rioolgemalen - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Valves for CO2 for Porthos - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond...
Lees verder

Baggeren Krimpenerwaard Noord ten behoeve van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake de vervanging van een röntgensysteem - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake levering oplosvloeistof (NaCl 0,9%) achteraf - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Maaien gras- en kruidachtigen gemeente Buren - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Botswaarschuwingssyteem tram - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Aannemer Verbouwing RBT te Hoorn - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

LEVERING, INSTALLATIE, BEHEER EN ONDERHOUD VAN ZONNEPANELEN EN OMVORMERS - Diamant-groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Levering Locomotief - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Servicedesk - De Onderwijsspecialisten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Implantaten Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mendix Advanced business Engineer Corona - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ziektekostenverzekering Krijgsmacht en de Collectieve zorgverzekeringen Zorgzaam - Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht (SZVK)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gunning perceel 2 Aanbesteding Ziektekostenverzekering Krijgsmacht en Collectieve zorgverzekeringen Zorgzaam - Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht (SZVK)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanbesteding Lease Bakwagens Sanquin - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vechtdal Verbinding N340/N48 en N377 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Realiseren veilige fietsroute Craijensteijn gemeente Sliedrecht - Gemeente Sliedrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA raambedekking en separatiegordijnen - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Koperen buis - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

brandverzekering t.b.v Stichting Deltion College - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder