dinsdag 1 december 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Raamovereenkomst Sportkleding - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Hardware (laptops) - Stichting Nuborgh College voor Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs op de Noordwest-Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Operatietafels - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie remenergie terugwinsystemen / Market consultation braking energy recovery systems - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van Gemeente Eemsdelta - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

395.07.01.RE Reconstructie N395 Hilvarenbeek - Oirschot - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Leermiddelen - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leermiddelen - Christelijke Scholengemeenschap De Lage Waard afd. Havo/Ath.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de procedure voor sociale en andere specifieke diensten voor de tijdelijke inhuur van generalisten - Stichting WIJeindhoven
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inhuur Beleidsadviseurs Fysieke Domein - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Planner, Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afleiding 10 - 14 jarigen - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Astronomical time switch - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Behandelunits tandheelkunde - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Koningsplein, renovatie Stadswinkel - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Onderhoud Spoorinfra Regiotram Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-03-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL |...
Lees verder

communicatie -en reclamediensten - Stichting SiNTLUCAS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

PIT tag aanbesteding Waddenfonds- Marktconsultatie - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

"Inzameling van huishoudelijke afvalstromen" Gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Erkenningsregeling Dakrenovaties - Oasen N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Realisatie, vervanging en onderhoud observatiecamera's - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bediening beweegbare bruggen provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 |...
Lees verder

31163425 Herberekening betonnen t-liggers - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Vertaaldiensten - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer Management Systeem voor civieltechnische assets - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Interessepeiling Groenvoorziening - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en...
Lees verder

AT-2020-30: Digitale marktdag Vlootprogamma en Inkoopstrategieën - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantsdienstverlening Gemeenteraad van de gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestuur & Bedrijfsvoering de Stadserven - Kampereiland Vastgoed N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211, NEDERLAND...
Lees verder

Schoonmaak en glasbewassing Het Huis van Waalre - Gemeente Waalre
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisdiensten - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AT-2020-30(2): Digitale marktdag Vlootprogamma en Inkoopstrategieën - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Strategie- en...
Lees verder

OK-tafels incl. onderdelen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AT/2020/05: Marktconsultatie Visbemonstering en vismonitoring - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting Staring College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

BZ EA Appui au Programme de Développement Intégré et Durable du Sourou - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Relatiegeschenken - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31158610: Projectbeheersing Midden Nederland Lelystad - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

WGA ERD Verzekering Gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering van laptops en aanverwante artikelen - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

LAS/LVS - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam verhardingen provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-11-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL |...
Lees verder

WGA ERD Verzekering Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart - Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bouwrijp maken deelplan 7, Fase 4 Westpolder/Bolwerk te Berkel en Rodenrijs - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en...
Lees verder

Microsoft licenties voor de gemeente Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwijderen Bomen - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation for a turnover tax solution package - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Systeem- en...
Lees verder

Marktverkenning WMO Hulpmiddelen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: | CPV: Medische...
Lees verder

Brandverzekering - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Logistieke dienstverlening bij verwerking monostromen afval - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31146394: Projectbeheersingsproducten ZN B Vaarwegen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EHRM-systeem en salarisverwerking ODZOB - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Thalia - Skid-integratie voor opvang, conversie en scheiding - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

022-2019 Onderhoud verkeersregelinstallaties - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Realiseren verplaats- en aanpasbare school en kinderopvang Zuidoostbeemster met bouwteam mogelijkheid - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-01-2021...
Lees verder

aanschaf 360graden foto's - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AT-2020-28: Marktconsultatie ten behoeve van de aanbestedingen voor het programma Kaderrichtlijn Water (KRW) Oost-Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Productmanager Parkeervoorzieningen - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Servicedesk - De Onderwijsspecialisten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wallstreet Systems Suite (WSS) - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker Belteam - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Juridisch Aanbestedingsspecialist - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Medewerker Debiteuren - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Electrochemische reactor en setup - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

verkeersregelaars - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving...
Lees verder

Gasappendages - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ziekenhuisinformatiesysteem faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leermiddelen PO - Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - OPOZ
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - Research Innovatie ten behoeve van Operations Research - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs van Wageningen en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - ICT Beheer Kijfhoek - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond...
Lees verder

Toegangsbeheer Utrecht Centraal - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Landelijk - Levering en installatie, beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het [nieuwe] meetpark Wheel Impact Load Detection - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Selectie en levering van boeken - Biblionet Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - ProRail Wissel Monitoring (PWM) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Leerplicht- en/of RMC administratie en/of leerlingenvervoer' - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Renovatie zuiveringskring Bodegraven (DIG-11991) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND NL |...
Lees verder

HR informatiesysteem - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Trommelwagen met wasinstallatie - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 |...
Lees verder

Kluisjes - Johannes Fontanus College te Barneveld - Johannes Fontanus College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Magazijn robot voor toepassing in de ziekenhuisapotheek (VUmc en AMC) en poliklinische apotheek (AMC) - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Tankautospuiten VRHM - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding levering, installatie en onderhoud zonnepanelen Gemeentewerf en Zwembad De Sla - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Housing datacenter - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Nieuwbouw IKC De Toermalijn Wormerveer - Agora Zaanstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-01-2021...
Lees verder

Absorber and desorber setup for Direct Air Capture and CO2 capture from fluegas - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie leveren nieuw PLC hardware kunstwerken (DIG-11811) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Leerlingenvervoer Valkenswaard - Gemeente Valkenswaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud en vervanging openbare verlichting Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Drainage - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Levering van AED's met buitenkast - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud en beheer OVL - VRI - Gemeente Helmond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Ontwikkelen en Realiseren van Kindercentrum Broekgraaf en woonprogramma - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-11-2020...
Lees verder

SIR 2020-2021 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Resultaten van prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Diverse reparatie– en onderhoudswerkzaamheden Trambedrijf Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Adviseren en organiseren Onderhoud & Beheer Onderwijshuisvesting / schoolgebouwen - Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviseur Veiligheid - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Onkruidbestrijding op verhardingen - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering autoladders - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VTH SOFTWARE OPLOSSING FYSIEKE DOMEIN - Gemeente Velsen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur tijdelijk personeel - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schuimblusvoertuigen en Waterwagen - Veiligheidsregio Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding ERP selectie en implementatie - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Week in Beeld - gemeentenieuws - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Applicatie Sociaal Domein - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verkoop en (her)ontwikkeling Bosstraat 1 Moergestel - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-01-2021...
Lees verder

Microsoftlicenties gemeente Maashorst i.o. - Gemeente Uden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Scala - Schoonmaakdiensten De Th. J. Rijken - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Scala - Schoonmaakdiensten Bestuurskantoor - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Scala - Schoonmaakdiensten De Dromenvanger - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Scala - Schoonmaakdiensten Lambertusschool - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderzoek Kabels- en Leidingen Kanaal Almelo - de Haandrik - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-11-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21, NEDERLAND NL,...
Lees verder