woensdag 23 december 2020

Midden- en kleinbedrijf steeds meer de norm bij wet- regelgeving

Midden- en kleinbedrijf steeds meer de norm bij wet- regelgeving
Nieuwe wetten en regels worden steeds vaker van tevoren voorgelegd aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf om te toetsen of ze werkbaar en uitvoerbaar zijn. Inmiddels zijn er al 29 van deze zogenoemde 'mkb-toetsen' georganiseerd in samenwerking met brancheverenigingen MKB-Nederland en Ondernemend Nederland (ONL). Van de eerste toetsen die zijn uitgevoerd is inmiddels gebleken dat die in zeven gevallen hebben geleid tot aanpassing van de wet- en regelgeving; in drie gevallen is besloten tot heroverweging of intrekking van de voorgestelde maatregelen.
Lees verder