woensdag 9 december 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over woningbouwprojecten en het Nationaal Groeifonds

Kamerbrief over woningbouwprojecten en het Nationaal Groeifonds
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over zijn oordeel over de motie die de regering verzoekt 'het mogelijk te maken dat innovatieve projecten in de bouw en in de infrastructuur die bijdragen aan het ontsluiten van woningbouwprojecten, die voldoen aan het doel en de criteria van het fonds, in aanmerking kunnen komen voor het groeifonds'.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over informatieve waarde EZK-begroting 2021
Minister Wiebes meldt dat de antwoorden op vragen over de informatieve waarde van de begroting voor 2021 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief planning stelsel investeringstoetsing
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de planning van het wetsvoorstel voor investeringstoetsing om risico's voor de nationale veiligheid te minimaliseren.
Lees verder

Beleidsnota: Modernisering Rijksoctrooiwet 1995
In deze beleidsnota deelt minister Wiebes zijn idee├źn over hoe de Rijksoctrooiwet 1995 kan worden gemoderniseerd. Hiermee moet onder meer de toegankelijkheid van het octrooisysteem voor het midden- en kleinbedrijf verbeteren.
Lees verder

Kamerbrief modernisering Rijksoctrooiwet 1995
Minister Wiebes deelt de beleidsnota Modernisering Rijksoctrooiwet 1995 en beschrijft wat hij met de modernisering voor ogen heeft.
Lees verder

Kamerbrief middelenverdeling Nederlandse enveloppes EFRO en JTF
Staatssecretaris Keijzer meldt hoe zij de middelen verdeelt die Nederland krijgt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2021-2027 en het Just Transition Fund (JTF) 2021-2027.
Lees verder

Kamerbrief over berekeningen over horeca
Minister Wiebes en minister De Jonge informeren de Tweede Kamer over de interne notitie over de besmettingscijfers in de horeca.
Lees verder

Kamerbrief over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket
Lees verder

Bijlage II Opbouw rekenvoorbeelden
Lees verder