dinsdag 8 december 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief reactie op advies directe import

Kamerbrief reactie op advies directe import
Staatssecretaris Keijzer reageert op het advies van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de Sociaal-Economische Raad over directe import. Directe import wil zeggen dat een consument zelf een product koopt bij een ondernemer buiten de Europese Unie.
Lees verder

Kamerbrief over vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beheer nationale meetstandaarden
Staatssecretaris Keijzer stuurt een brief over het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van het nationale meetstandaardenbeheer.
Lees verder

Kamerbrief wijziging van de regeling over tariefstructuren en voorwaarden gas
Minister Wiebes biedt de Eerste Kamer de regeling tot wijziging van de Regeling over tariefstructuren en voorwaarden gas aan. Eenzelfde brief is gestuurd aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Wijziging van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas in verband met het stellen van regels voor de verdeling van kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting
Regeling tot wijziging van de Regeling over tariefstructuren en voorwaarden gas in verband met het stellen van regels voor de verdeling van kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting.
Lees verder

Kamerbrief over rapport evaluatie regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer het rapport van KPMG ten aanzien van de evaluatie van de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en het Klimaatberaad
Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over de verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en het Klimaatberaad.
Lees verder

Uitstelbrief kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie over de werking van de Europese koolstofmarkt
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie over de werking van de Europese koolstofmarkt.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030
Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over de BNC-fiche over Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030.
Lees verder

Kamerbrief over amendementen naar aanleiding van begrotingsbehandeling ministerie EZK
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een reactie op de amendementen naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 5 november 2020.
Lees verder