maandag 7 december 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen EZK

Kamerbrief EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen EZK
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken van EU-raadplegingen op het terrein van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor de periode juli-oktober 2020. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over informele Telecomraad 7 december 2020
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de informele Telecomraad van 7 december 2020.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang diverse aanbestedingsdossiers
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de voortgang van enkele onderling samenhangende onderwerpen op het terrein van aanbesteden: de stand van zaken van de uitwerking van maatregelen ter versterking van de rechtsbescherming bij aanbesteden, waarbij zij ook in gaat op de observaties uit de zevende periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts en de stand van zaken van het vervolgprogramma Beter Aanbesteden.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op het rapport Verantwoord virtueel; bescherm consumenten in virtual reality
Staatssecretaris Keijzer stuurt de reactie op het rapport 'Verantwoord virtueel; bescherm consumenten in virtual reality'.
Lees verder

Wijzigingsovereenkomst bij addendum meerjarenafspraak Energie-efficiƫntie ETS-ondernemingen
Lees verder

Kamerbrief over verlenging Addendum MEE 9 PJ energiebesparing
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over over de resultaten van het Addendum op het convenant Meerjarenafspraak Energie-efficiƫntie ETS-ondernemingen (MEE).
Lees verder

Rapport Noordzee energie outlook
Deze Noordzee Energie Outlook is een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van de technische en economische mogelijkheden voor energieproductie en -transport vanaf de Noordzee in de periode 2030-2050.
Lees verder

Kamerbrief over aanbieden Noordzee Energie Outlook met beoordeling
Minister Wiebes stuurt een brief over de eerste Noordzee Energie Outlook en zijn oordeel daarover.
Lees verder

Kamerbrief over consument, data en kunstmatige intelligentie
Staatssecretaris Keijzer stuurt een brief over consument, date en kunstmatige intelligentie.
Lees verder