maandag 21 december 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over waardedalingsregeling van het IMG

Beantwoording Kamervragen over waardedalingsregeling van het IMG
Minister Wiebes beantwoordt vragen over waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).
Lees verder

Kamerbrief stand van zaken trajecten postmarkt
Staatssecretaris Keijzer meldt de voortgang van verschillende trajecten rondom de postdienstverlening. Ook gaat zij in op een aantal toezeggingen aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid: verlenging Groeifaciliteit
Beschrijving van de risico's die de Rijksoverheid loopt door de verlenging en aanpassing van de Groeifaciliteit.
Lees verder

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid: leningfaciliteit VZR Garant en GGTO
Beschrijving van de risico's die de Rijksoverheid loopt met de leningfaciliteiten voor VZR Garant en het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO) als gevolg van de coronacrisis.
Lees verder

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid: Corona OverbruggingsLening
Beschrijving van de risico's die de Rijksoverheid loopt met de Corona OverbruggingsLening via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.
Lees verder

Aanbieding toetsingskaders risicoregelingen Rijksoverheid
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de toetsingskaders van enkele coronaregelingen.
Lees verder

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid: verruiming BMKB
Beschrijving van de risico's die de Rijksoverheid loopt met de verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).
Lees verder

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid: corona overbruggingskredieten Qredits
Beschrijving van de risico's die de Rijksoverheid loopt met de corona overbruggingskredieten via Qredits.
Lees verder

Kamerbrief kabinetsinzet solidaire verdeling COVID-19 vaccins
Minister Kaag reageert op de motie-Van Ojik. Deze motie verzoekt de regering zich ervoor in te zetten dat een COVID-19 vaccin ook in ontwikkelingslanden voor iedereen beschikbaar komt.
Lees verder