woensdag 2 december 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over coronavirusaanpak Spanje en toerisme

Beantwoording Kamervragen over coronavirusaanpak Spanje en toerisme
Minister De Jonge beantwoordt vragen over het artikel 'Spanje wil tweede instorting toerisme voorkomen'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over zandwinning en mijnbouw onder Waddenzee
Minister Wiebes beantwoordt vragen over zandwinning.
Lees verder

Dutch response to Revision Renewable Energy Directive (RED II)
Nederlandse reactie op een raadpleging van de Europese Commissie. Dit document is in het Engels.
Lees verder

Dutch response to 4th amendment to Temporary Framework for State aid measures in COVID-19 outbreak
Nederlandse reactie op een raadpleging van de Europese Commissie. De volledige titel van de raadpleging is 'Draft Communication from the Commission to the 4th Amendment to the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak'. Dit document is in het Engels.
Lees verder

Dutch response to the Targeted review of the General Block Exemption Regulation (State aid)
Nederlandse reactie op een raadpleging van de Europese Commissie. De volledige titel van de raadpleging is 'Targeted review of the General Block Exemption Regulation (State aid): extended scope for national funds to be combined with certain Union programmes (2nd consultation)'. Dit document is in het Engels.
Lees verder

EU-wetgevingsonderhandelingen EZK
Stand van zaken van wetgevingsonderhandelingen in de Europese Unie (EU) over onderwerpen op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit overzicht gaat over de periode juli-oktober 2020.
Lees verder

Dutch response to Revision Regional Aid Guidelines
Nederlandse reactie op een raadpleging van de Europese Commissie. De volledige titel van de raadpleging is 'Draft Communication from the Commission on the Regional Aid Guidelines'. Dit document is in het Engels.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over ontwikkeling en distributie coronavaccins
Minister De Jonge beantwoordt vragen over de ontwikkeling en distributie van coronavaccins.
Lees verder

Kamerbrief verzoek om kabinetsreactie op mededeling over de EU-strategie om methaanemissies te reduceren
Minister Wiebes stuurt een brief over het verzoek om kabinetsreactie op de mededeling inzake de EU-strategie om methaanemissies te reduceren.
Lees verder