donderdag 17 december 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief uitvoering motie IPO Herstelplan

Kamerbrief uitvoering motie IPO Herstelplan
Staatssecretaris Keijzer beschrijft hoe het kabinet de motie-Heerema-Segers heeft uitgevoerd. De motie gaat over de uitwerking van het Herstelplan van het Interprovinciaal Overleg (IPO).
Lees verder

Kamerbrief Voortgang van het Digital Trust Center (DTC)
Staatssecretaris Keijzer schrijft een brief over de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen uit de evaluatie van het Digital Trust Center (DTC) en over de voortgang in de realisatie van de gestelde doelen.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij rapport "Ondernemen is Vooruitzien"
Staatssecretaris Keijzer biedt het rapport "Ondernemen is Vooruitzien, Jaarbericht Staat van het mkb 2020" aan.
Lees verder

Innovatieagenda groen gas
Een overzicht van de benodigde innovaties voor groen gas om de ambitie van 2 BCM groen gas (70 PJ) in 2030 te kunnen realiseren.
Lees verder

Kamerbrief over beoordeling innovatieagenda Groen Gas en stand van zaken uitvoering Routekaart Groen Gas
Minister Wiebes stuurt een brief met de beoordeling van de Innovatieagenda Groen Gas en stand van zaken uitvoering Routekaart Groen Gas.
Lees verder

Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid (1)
Het kabinet heeft een breed pakket aan regelingen opgesteld om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Toetsingskaders risicoregelingen Rijksoverheid
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Keijzer bij de Toetsingskaders risicoregelingen Rijksoverheid over de verlenging van de regelingen Garantie Klein Krediet Corona (KKC) Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C).
Lees verder

Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid (2)
Beschrijving regeling en voorgestelde wijzigingen.
Lees verder

Kamerbrief over wijziging regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie vanaf 1 januari 2021
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de wijziging van de ISDE-regeling (Investeringssubsidie Duurzame Energie) vanaf 1 januari 2021.
Lees verder