woensdag 16 december 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief reactie op de motie "ongemakkelijk bezorggemak"

Kamerbrief reactie op de motie "ongemakkelijk bezorggemak"
Staatssecretaris Keijzer schrijft een brief over de in 2019 ingediende (gewijzigde) motie "ongemakkelijk bezorggemak". In de bijlage achter deze brief wordt, mede namens minister Kaag, ook een reactie gegeven op de motie over de hoogte van transport- en verzendtarieven.
Lees verder

Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage 'Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018 - 2021'
Staatssecretaris Keijzer biedt de voortgangsrapportage van het programma 'Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018-2021' aan.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over kaalkap in Estland voor Nederlandse biomassacentrales
Minister Wiebes laat weten dat hij Kamervragen niet op tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over kaalkap in Estland voor Nederlandse biomassacentrales.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over kaalkap bossen voor biomassa
Minister Wiebes meldt dat de antwoorden op vragen over de kaalkap van bossen voor biomassa later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief over aanpak misbruik van telecommunicatievoorzieningen bij phishing en spoofing
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de aanpak van het misbruik van telecommunicatievoorzieningen bij spoofing en andere vormen van phishing.
Lees verder

Kamerbrief met Verslag informele Telecomraad 7 december 2020
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Eerste en Tweede Kamer het verslag van de informele Telecomraad van 7 december2020.
Lees verder

Kamerbrief verslag informele Raad Consumentenbescherming 7 december 2020
Staatssecretaris Keijzer doet verslag van de videoconferentie van de informele Raad voor Consumentenbescherming op 7 december 2020. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Aanbieding brief aanscherping uitzondering winkelopening
Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer sturen de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de (koepel)branches van de detailhandel en de voorzitters van VNO-NCW en MKB NL over de aanscherping van de uitzonderingen voor winkelopening.
Lees verder

Aanscherping uitzondering winkels in de levensmiddelenbranche
Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer informeren de (koepel)branches van de detailhandel en de voorzitters van VNO-NCW en MKB NL over de aanscherping van de uitzonderingen voor winkelopening.
Lees verder