dinsdag 15 december 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over uitvoering motie over de ontmanteling van olie- en gasinstallaties

Kamerbrief over uitvoering motie over de ontmanteling van olie- en gasinstallaties
MInister Wiebes stuurt een brief over uitvoering van motie over de ontmanteling van olie- en gasinstallaties.
Lees verder

Toelichting bij wijziging van de begrotingsstaat vanwege aanpassingen economische steun- en herstelpakket corona
Memorie van toelichting bij Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus).
Lees verder

Voorstel van wet wijziging van de begrotingsstaat vanwege aanpassingen economische steun- en herstelpakket corona
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus).
Lees verder

Aanbiedingsbrief Incidentele Suppletoire Begroting 2021 - EZK over aanpassingen economisch steun- en herstelpakket corona
Minister Wiebes biedt de Incidentele Suppletoire Begroting 2021 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vanwege aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket.
Lees verder

Kamerbrief over resultaten internetconsultatie Wet Collectieve warmtevoorziening
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over resultaten internetconsultatie Wet Collectieve warmtevoorziening.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over oprichting Bonaire Brandstof Terminals
Minister Wiebes meldt dat de antwoorden op vragen over de oprichting van de beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang beleidsagenda kabinetsvisie waterstof
Minister Wiebes schrijft een brief over de voortgang van de beleidsagenda kabinetsvisie waterstof, waarin hij ook ingaat op een aantal ontwikkelingen in de industrie, mobiliteit en transport, en gebouwde omgeving.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de brief "VDL Nedcar: geen vervolgorder BMW"
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen over de brief "VDL Nedcar: geen vervolgorder BMW".
Lees verder

Beantwoording feitelijke vragen over de 2e suppletoire EZK-begroting 2020
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen over de tweede suppletoire EZK-begroting van het jaar 2020.
Lees verder