maandag 14 december 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen Schriftelijk Overleg Bedrijfslevenbeleid (deel 2)

Beantwoording Kamervragen Schriftelijk Overleg Bedrijfslevenbeleid (deel 2)
Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer beantwoorden het tweede deel van de vragen over Schriftelijk Overleg Bedrijfslevenbeleid.
Lees verder

Uitstelbrief over de nadere uitwerking van de aanbevelingen uit het ACM-rapport over de glasvezelmarkt
Staatssecretaris Keijzer laat weten dat hij de nadere uitwerking van de aanbevelingen uit het ACM-rapport over de glasvezelmarkt niet binnen de gestelde termijn kan worden afgerond.
Lees verder

Kamerbrief over wijzigingen begroting ten opzichte van 2e suppletoire begroting ministerie EZK
Minister Wiebes stuurt een brief over wijzigingen in de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ten opzichte van de 2e suppletoire begroting van dit ministerie in 2020.
Lees verder

kamerbrief over aanbieding TO2 Impactrapportage 2020
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer het rapport TO2 Impactrapportage 2020.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de Energieraad 14 december 2020
Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over de Energieraad van 14 december 2020.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software en de inzet voor de komende periode.
Lees verder

Kamerbrief samenwerking Denemarken voor offshore 'energie-hub'
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de samenwerking met Denemarken voor een offshore 'energie-hub'. Dit is een aanlandmogelijkheid in zee voor offshore windparken, waarbij vanaf deze hub de energie naar verschillende landen getransporteerd kan worden.
Lees verder

Kamerbrief reactie op herfstpakket Europees Semester 2021
Minister Wiebes en minister Hoekstra reageren op het herfstpakket voor het Europees Semester 2021. Het herfstpakket bestaat uit documenten die de Europese Commissie heeft gepubliceerd voor het jaarlijkse proces waarin lidstaten van de Europese Unie hun economisch en budgettair beleid coördineren.
Lees verder

Kamerbrief over begrotingsstaat Nationaal Groeifonds
Ministers Wiebes en Hoekstra sturen een nota naar aanleiding van het verslag over de begrotingsstaat Nationaal Groeifonds.
Lees verder