woensdag 2 december 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over update van de ontwikkelingen bij het bedrijf Unilever

Kamerbrief over update van de ontwikkelingen bij het bedrijf Unilever
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een update van de ontwikkelingen bij het bedrijf Unilever.
Lees verder

Kamerbrief over beoordeling motie voorkeursladder SDE++
Minister Wiebes stuurt zijn reactie op de motie die het kabinet oproept een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een voorkeursladder in de SDE++-regeling te hanteren waarbij voorrang wordt gegeven aan projecten uitgevoerd door publieke instellingen en internationale projecten als laatste aan bod komen.
Lees verder

Kamerbrief reactie op brief over het Nationaal Groeifonds
De Ministers Wiebes en Hoekstra sturen een reactie op brief over het Nationaal Groeifonds.
Lees verder

Position Paper Groeifonds
Position Paper Groeifonds van verschillende vakbonden.
Lees verder

Aanbieding rapporten over houding tegenover telemarketing
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer 2 rapporten over de houding van mensen tegenover telemarketing.
Lees verder

Beantwoording schriftelijke vragen over het het artikel Brits Parlement overtuigd van samenwerking tussen Huawei en China
Staatssecretaris Keijzer en  minister Grapperhaus beantwoorden schriftelijke vragen over het artikel 'Brits Parlement overtuigd van samenwerking tussen Huawei en China'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over informele Raad Consumentenbescherming 7 december 2020
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de informele Raad voor Consumentenbescherming van 7 december 2020.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Groningen uit begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid
Minister Wiebes beantwoordt vragen uit de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid met als thema Groningen.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording vragen waardedalingsregeling
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen over de waardedalingsregeling.
Lees verder