donderdag 10 december 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Bijlage III: Verduidelijking omzetbegrip binnen de NOW

Bijlage III: Verduidelijking omzetbegrip binnen de NOW
Lees verder

Bijlage I: Het steun –en herstelbeleid tot nu toe en gebruik van regelingen uit het generieke steun- en herstelpakket
Lees verder

Kamerbrief over Klimaat- en Energieverkenning 2020 en Urgenda-vonnis
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief over uitvoering van de Klimaat- en Energieverkenning 2020 en het Urgenda-vonnis  (25% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 1990).
Lees verder

Kamerbrief over ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet
Minister Wiebes meldt dat het kabinet het ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet niet voor bekrachtiging voordraagt. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over regeldruk
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over regeldruk.
Lees verder

Kamerbrief over verslag Raad voor Concurrentievermogen 19 en 20 november 2020
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over het verslag Raad voor Concurrentievermogen 19 en 20 november 2020.
Lees verder

Kamerbrief over de verbreding en verbetering van de energiebesparingsplicht
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de verbreding en verbetering van de energiebesparingsplicht.
Lees verder

Aanbieding 2e nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Mijnbouwwet (verwijderen/hergebruiken mijnbouwwerken en investeringsaftrek)
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de 2e nota van wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek).
Lees verder

2e nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Mijnbouwwet (verwijderen/hergebruiken mijnbouwwerken en investeringsaftrek)
2e nota van wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek).
Lees verder