woensdag 16 december 2020

Belastingdienst: Aanpassing publicatie 'Beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen'

Aanpassing publicatie 'Beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen'
Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 17 januari 2020 inzake aanhorigheid bij agrarische bedrijfsgebouwen (ECLI:NL:HR;2020:65) is de publicatie 'Beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen' aangepast.
Lees verder

'Landbouwnormen 2020: onttrekkingen voor eigen verbruik en privégebruik' beschikbaar
Jaarlijks publiceren wij de landelijke landbouwnormen. De normen voor eigen verbruik en richtlijnen voor privégebruik zijn nu beschikbaar.
Lees verder